¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 12 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇMorgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Språk og spontan leik SIDE 30 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNORGESMESTRE ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSide 28 og 44 49 ¸ˇ¸ˇNMi yrkesfag: Forsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2012 fbseksjonKIR