¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ29 Over 100, noen kvinner og et stort flertall menn, deltok på samlingsdagen for menn i barnehage som ble arrangert av Fylkesmannen i Østfold. 8 TEMA: Morgendagens samfunn 14 Ønsker jobben tilbake 16 Ballongen 20 PORTRETTET: Tor B. Jørgensen 26 Hvordan står det til i din kommune? 27 42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 43 Gjennombrudd for yrkesskadde kvinner 44 FOTOREPORTASJEN: Høy puls 50 Mennesker som handelsvare FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Folkehelse  folkets helse? 38 Seksjonslederen 53 Debatt 55 Petit 56 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 60 Oss 62 Kryssord 63 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Negler, hud og omsorg 68 EN AV OSS: Klar for julas budskap Tema 8 Tretten byer og sju bygder er i gang med prosjekter for bedre og mer miljøvennlige boområder. På Furuset i Oslo presenterer bydelspolitiker Sahra Jaber og leder for Områdeløft Fruruset, Hanne Marie Sønstegaard, framtidas bydel. Forbilder for framtida ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Regnbuen ble brukt for å forene Sør-Afrika, og blir brukt av fredsbevegelsen og homofile. Biskop Tor B. Jørgensen har sin egen regnbuestola. Nå ber han verden fordømme Israels bombing av Gaza. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKlar tale Vi oppdrar barna sammen 30 På Sagene har dei tilsette i barnehagane tatt i bruk mange språkstimulerande tiltak for å hindre språkforseining og språkvanskar. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKreativ språkopplæring ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 Apeltun skole i Bergen har egne trivselsledere blant elevene, og de er med på å bygge en skole i Uganda for å skjønne mer av det multikulturelle samfunnet alle er en del av. ¸ˇ¸ˇ¸ˇEn del av verden ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Rettssikkerheten til pasienter og ansatte er taperen i overgrepssaken Stig Berntsen ble en del av på Lindeberg omsorgssenter. Overgrepssaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSvekket rettssikkerhet ¸ˇ36 En god folkehelse oppstår der mennesker bor, arbeider, elsker og leker, fastslår Verdens helseorganisasjon. Fokusforfatter Per Fugelli er enig. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelhetlig folkehelse ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Erik M. Sundt 2 > Fagbladet 12/2012 Foto: Erik M. Sundt ISSN 0809-926X Foto: Anders Vanderloock Foto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKIR