¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKrematørene gjør en svært viktig jobb for miljø og samfunn. De fortjener vår respekt.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Ser barna som trenger det mest  Dere ser de barna som trenger å bli sett aller mest, sa barnepsykolog Magne Raundalen til de 100 deltakerne på samlingsdagen for menn i barnehage. Likestilling, identitet, mangfold og likeverd var temaene på konferansen. Side 29 ˇ€.‹ Språkmiljø framfor kartlegging Sagene bydel vil at dei tilsette i barnehagane skal bruke tida si til å legge til rette for språklæring gjennom spontan leik, framfor individuell kartlegging av språk. Side 30 ˇ€.‹ Helse er mye mer enn tredemølle God helse oppnås ikke bare på tredemølla eller ved å spise omega 3. Fokusforfatter og sosialmedisiner Per Fugelli tar til orde for Den gylne middelvei. Side 36 Trivsel og raushet Rause ansatte og trivselsledere blant elevene hjelper barna med å lykkes. Apeltun skole i Bergen har fått Dronning Sonjas skolepris for å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Side 32 Fagbladet 12/2012 > 27 ¸ˇFoto: Tor Erik H. Mathiesen fbaargang2012 fbseksjonKIR