¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMenn som gode forbilder Likestilling, identitet og mangfold og likeverd var stikkordene for samlingsdagen for menn i barnehage som ble arrangert i Sarpsborg. Barnepsykolog Magne Raundalen var første forleser, og for ham var dette en historisk dag. I løpet av sine 43 år som psykolog hadde han aldri forelest for så mange menn. Over 100 stykker deltok på konferansen som fylkesmannen i Østfold sto bak.  Dere er den viktigste gruppen som fins i Norge i dag. De som ser de barna som trenger det mest. Risikoaggressive Raundalen er ikke så bekymret for det brede lag av Norges barn. Heller ikke for barna som er kommet inn i barnevernet. Men han er bekymret for de barna som ikke er oppdaget og som bor bak lukkede dører. Barnepsykologens plan for samlingsdagen var å se nærmere ROLLEMODELLER: En god miks av menn og kvinner i barnehagene gir barna den beste barndommen. kvinner er blitt mer empatiske og snillere. Tydelige voksne Trondalen barnehage i Fredrikstad har hatt et eget prosjekt om likestilling. Siden de startet i 1997, har de jobbet aktivt med å rekruttere og ansette menn i barnehagen.  Vi har mange menn ansatt, men det er ikke slik at kvinnene sitter og perler sammen med jentene, mens mennene herjer med guttene, sier styrer Kristin Merete Epland. Barnehagen fikk likestillingsprisen for 2005 av Fredrikstad kommune, og Fredrikstad kommune fikk likestillingsprisen fra Kunnskapsdepartementet i 2006 for jobben med å rekruttere flere menn til barnehageyrket.  Trondalen barnehage har hatt en aktiv rolle i begge disse prisene, noe vi er stolte av. Epland sier at kvalitet handler om at kvinner og menn jobber sammen. Dette ble viktig for dem ved nyansettelser i barnehagen.  For oss handler det om at menn og kvinner skal fokusere sammen om å gi barn den beste barndommen. Sammen skal vi oppdra barn, og vi skal være tydelige voksne, sier Epland. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL ¸ˇpå barne-, gutte- og mannepsykologi. Og kjønnsrolleproblematikken. Han fortalte at det mest brennbare innenfor kjønnsrolleforsk- ningen nå, er at det i rike land er høy grad av likestilling og brobygging mellom kjønnsrollene. Men menn har blitt tøffere og mer risikoaggressive, mens ¸ˇ¸ˇårets forbilde Herbie Skarbie Kawuma i Asker er årets forbilde. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt ham prisen for hans evne til å engasjere og motivere barn og unge. Han vokste opp i Uganda hvor dans og musikk har vært den store lidenskapen siden han var ung. Herbie Skarbie Kawuma lærte å danse på egen hånd, og hadde Michael Jackson som sitt store forbilde. I dag jobber han på SFO i Asker og ved Asker kulturskole. Kawuma driver også et barne- hjem i Uganda der 18 barn får et sted å bo, og mulighet til skolegang. Prisvinneren blir beskrevet som en vaksine mot mobbing fordi han klarer å se hvem som trenger litt ekstra oppmerksomhet, og inkludere dem i fellesskapet. Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som er en rollemodell for barn og ungdom. Med prisen ønsker departementet å løfte fram personer som engasjerer seg i barn og unges livssituasjon, og som gir av sin egen fritid PRISVINNER: Statsråd Inga Marte Thorkildsen delte ut prisen deles ut. IVR prisen årets forbilde til Herbie Skarbie Kawuma I Asker. til dem. Det er åttende gang denne ¸ˇFagbladet 12/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt Foto: BLD fbaargang2012 fbseksjonKIR