¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPUGGER NAVNENE: I lunsjpausa setter rektor Kristi Odeen seg sammen med elever og spiser. Slik blir hun kjent med alle sammen og lærer seg navnene deres. ¸ˇinnenfor sitt område, og vi som voksne må være rause. Vi skal ikke bare tenke på vår egen jobb, men på hele fellesskapet. Perlesertifikat og russ På Apeltun har alle som jobber på SFO yrkestittelen barneveiledere. SFO-leder Kristin Dyrkolbotn og gruppelederne Lisbeth Karlsen og Hein Lie har alle SFO som arbeidsplass.  Vi er stolt av skolen vår og av læremiljøet. Lærerne er flinke til å involvere oss. Selv om vi er barneveileder og ikke lærere, får vi jobbe selvstendig. Jeg vet at mange er usikre på rollen sin, men her på skolen er vi ikke det, sier Dyrkolbotn. I starten skjermes 1. klassingene fra de andre elevene for å skape trygghet og for at de skal lære seg rutiner og regler på baseskolen. De store elsker å lære de små. For å beholde læremotivasjonen til de eldste, kan de ta ulike sertifikater, som perlesertifikat, ansiktsmalings-sertifikat eller spillsertifikat. Med dette kan de organisere leker for 1. klassingene. Elevene på 4. trinn er dessuten russ. De lager russekort, -luer og har egne knuteregler.  Dette gleder de seg veldig til. Det er en overgangs- KLAPP KLAPP: Rutemønsteret i skolegården brukes i matematikkundervisningen når elevene har sin ukentlige uteskole. Klappeleker duger den også til. Fagbladet 12/2012 > 33 Ingen utenfor Redd Barna samarbeider med rundt 30 norske skoler om et program som heter Ingen utenforª. Før oppstart, ba de barn om råd og om hva som er det verste på skolen. Ett svar gikk igjen: Mobbing og å bli holdt utenfor. Det er det verste med skolen.ª Derfor handler Ingen utenforª om nettopp det. At ingen skal bli mobbet eller holdt utenfor. På Ingen utenforª-skolene samarbeider voksne og barn for å skape en best mulig skolehverdag for alle. Av Redd Barna får de voksne på skolen hefter fulle av aktiviteter, og trening i å bruke dem. Elevene må få sjansen til å fortelle de voksne på skolen hva som er viktig for dem. De voksne i skolen må lytte, og ta på alvor det som blir sagt. Les mer på reddbarna.no ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKIR