¸ˇGratis utdanning! Barn på flukt Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. Studiesteder: Lillestrøm og Oslo. Se våre nettsider for info om oppstartsdato. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 Les mer på: www.utdanningskonferansen.no IKT i opplæringen Lekende, lærende og skapende prosesser med IKT i barnehagen 14. februar 2013  Scandic Bergen City Stadig flere barn i verden flykter fra krig og konflikt, og daglig får barn på flukt sine rettigheter brutt. Dette var noe av det rundt 50 barn mellom 8 og 18 år fra Framfylkingen lærte om på Barnekonferansen 2012. De første dagene var det rollespill og innledninger for å sette seg inn i temaet Barn på flukt. Deltakerne fikk møte politikere, stille krav og spørsmål til dem. Halvparten av barna på konferansen var på Refstad asylmottak for mindreårige asylsøkere for å snakke med barna som er på flukt og bli kjent med dem og deres situasjon. Den andre halvparten lærte mer om rettferdighet. Tenke selv Framfylkingen har FNs barnekonvensjon som et utgangspunkt og en rettesnor.  Med barnekonferansen ønsker vi å sette våre medlemmer i stand til å bli samfunnspåvirkere og selv være med på å utforme de sakene de mener er viktige. Under barnekonferansen har vi hatt foredrag og gruppearbeid om det å være på flukt og søke asyl. Vi har besøkt et transittmottak, Norads bi- standssenter og Nobels fredssenter, sier Kristian Tangen, leder i Framfylkingen. Sterke sammen  Mens dere går på skole, gratis og så lenge dere vil, er det 200 millioner barn som står uten skolegang og som i stedet må arbeide. De går på jobb akkurat som mamma og pappa gjør, sa Tangen til deltakerne. Han kom med eksempler som at skoene, som noen kanskje har på beina akkurat nå, er laget av disse barna.  Er vi alle med og engasjerer oss, da blir vi sterke. Derfor er det viktig at dere sier fra om hvordan dere vil ha det. Kom med krav Barnekonferansen ble rundet av med paneldebatt, og deltakerne utarbeidet krav og innspill til statsministeren, justisministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. Blant kravene er at det skal være mye mer aktivitet, minst en aktivitet hver dag, på asylmottak. Asylbarna som kommer alene skal bli tatt i mot som om de er våre foreldres barn og våre søsken og at alle skal få svar på søknaden sin fortere. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Skapende bruk av IKT i barnehagen Digital småbarnskultur nye veier til lek, utforsking og læring Hvordan lykkes med IKT og digitale verktøy i barnehagehverdagen? Vi handler, vi dokumenterer, vi skriver Skapende virksomhet med iPhone i barnehagen Barbro Hardersen Medarrangører Marianne Undheim Ida M. Knudsen Partnere Ann Hege Waterhouse Arrangører Fagbladet 12/2012 > 35 colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR