¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇALT Må STEMME:  Eg liker å arbeide med tal, og bruker den tida som trengs for at alt skal stemme, seier Aud Espe Haraldsen. Alt er på stell Jubilanter: Foran f.v. Agnes Ludvigsen og Kjersti Borge Aase. Stående fra v. Rune Landsvik, Do thi Hien, Harry Johannessen, Ørnulf Jensen, Torgeir Frøland, åge Nilssen, Grete Haukås, Gilbert Mentzoni, Bjørg Teigland, Rune Norevik, Sidsel Dingsør og Per Krydsby. Jubilerende bergensere Fagforbundet Fritid, kultur og oppvekst i Bergen har gjort stas på sine medlemmer med 25 og 40 års medlemskap i fagforening og LO. De som var til stede fikk utdelt nål, diplom og blomster. I tillegg fikk Kjersti Borge Aase gullnål og diplom for å ha vært tillitsvalgt i 20 år. Gratulerer til alle. Tekst: Ole J. Steen ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagdag: Fagforbundet Vestfold tar i bruk humor også i omstillingsprosesser. Humor i omstillingsprosesser To hundre ivrige medlemmer i Fagforbundet møttes til en felles fagdag i Tønsberg. Fagdager på tvers av yrkesseksjonene har blitt en tradisjon i Vestfold. Buktaleren Jan-Robert Henriksen var hovedattraksjonen, og temaet var betydningen av humor i omstillingsprosesser.  Budskapet var tydelig: Humor er viktig også i omstillingsprosesser. Vi må tenke positivt. Det er nemlig bare du selv som kan gjøre omstilling ok for deg, sier Kari S. Bergkåsa, fylkesleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst.  Det var mye latter i salen selv om temaet var seriøst. Vi fikk mange tankevekkere, sier hun. Tekst: Eddie Whyte ARBEIDSGLEDE: Aud Espe Haraldsen Konsulent ved økonomiavdelinga i Eid kommune Etter 24 år i jobben trivst ho like godt både med arbeidsoppgåvene og kollegaene, Aud Espe Haraldsen.  Eg er veldig glad i tal, og arbeider gjerne lenge for at alt skal stemme, seier ho. Det skal ikkje vere ti kroner for lite eller for mykje til slutt. For at alt skal stemme på øret, må ho vere pirkete. Er det noko som ikkje stemmer, gjev ho ikkje opp før ho har funne feilen.  Hovudoppgåva mi er rekneskap, fortel ho. Aud arbeider med rekneskap for kommunen, Eid kyrkjelege fellesråd og Eid fjordvarme KF. Frå slutten av juni 2012 tok Eid kommune over føringa av rekneskapet til Selje kommune og Selje kyrkjelege fellesråd. Kommunerekneskapet skal vere ferdig og rapporterast innan 15. februar kvart år. Ein månad seinare er fristen for fellesrådet. Difor er det hektisk på økonomiavdelinga frå årsskiftet til midten av mars kvart år. Annan kvar månad må dei også levere momsoppgjer. Men ho trivst med tidsfristar, for ho likar å ha stort tempo, og det er kjekt å ha mykje å gjere, fortel Aud. For å kontrollere alle rekneskapa, må ho sjå på alle sidesystema; rekneskapet for barnevern, sosialtenesta, pleie og omsorg og skule må avstemmast opp mot hovudsystemet.  Viss alle sidesystema er rett førte, scanninga, fakturahandsaminga og dei manuelle bilaga rett førte og posterte, då unngår vi dei ti kronene i pluss eller minus, seier Aud. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ58 > Fagbladet 12/2012 Foto: Oddleiv Apneseth Foto: Fagforbundet fbaargang2012 fbseksjonKIR