¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEtter jobb Tekst: OLA TØMMERåS Foto: EVA KYLLAND ¸ˇOmsorg på jobb og omsorg på fritida. For Lenette Bebe er det en livsstil å ta seg av mennesker. Negler, hud og omsorg Lenette Bebe Alder: 46 år Jobb: Omsorgsarbeider ved Iveland bygdeheim og Evje sykeheim. Hobby: Hjemmebesøk med manikyr, hudpleie, fotterapi og frivillig på senter for rusavhengige. Lenette har tatt fram manikyrutstyret for å demonstrere teknikker i hvordan hun lager proffe negler. Kollega Amporn Stendal på Iveland bygdeheim skal snart glitre på fingrene. Når Lenette reiser hjem fra jobb, er det nettopp dette hun som oftest gjør. Hun pakker utstyr for manikyr, hud- pleie eller fotterapi, for så å reise på hjemmebesøk til dem som ønsker det. Denne typen hobby krever kompetanse. Lenette ble ferdig utdanna som fotterapeut med stipend fra Fagforbundet i juni i år. Hun har en lang rekke kurs i å pleie så vel hud som negler. Det er mulig hun åpner en egen salong en gang. I mellomtida gjelder hjemmebesøk på fritida, bortsett fra en gang i måneden: Da stiller Lenette opp med hjelpende hender på SoN-senteret i Kristiansand, et senter for rusavhengige. På senteret gis det gratis tjenester, og Lenette stiller opp med fotterapi.  Jo da, det går litt i ett, medgir Lenette. Men det er ikke et problem.  Jeg trives med å være i aktivitet. å møte folk gir meg energi, det gir meg et kick. å møte mennesker på helt forskjellige plan gjør at jeg forstår dem bedre. Aktivitetene utfyller hverandre, forklarer hun. Forskjellen på å tilby fotterapi i et senter for mennesker som har falt utenfor samfunnet, og på å stelle neglene til en brud foran bryllupet, kan vel knapt være større. Og nettopp dette, forklarer Lenette, gir et bedre utgangspunkt i det daglige omsorgsarbeidet på sykehjemmene.  Omsorgsarbeid er tøft. Vi knyttes til mennesker som faller fra. å møte mennesker på andre plan er sunt. Det letter og utfyller det daglige arbeidet, men jeg lærer også mye på fritida som hjelper meg i jobben, sier hun. Mens herdemaskinen surrer over de nylakkerte neglene til Amporn, forteller Lenette at helsa er begynt å skrante.  For ei tid tilbake begynte arbeidet på sykehjem å gå ut over ryggen, og gjorde at jeg måtte redusere til 80 prosent stilling. Da kom ideen om å fylle opp resten av tida med fotterapi. Jeg trengte flere bein å stå på. Fra andre siden av bordet høres et langt wowª. Amporn har akkurat tatt hånda ut av maskinen til Lenette. Det glitrer i neglene på dagligstua i sykehjemmet. ¸ˇ66 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR