¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 12 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇMorgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Modne menn i nye jobber SIDE 30 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNORGESMESTRE ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSide 40 ¸ˇ¸ˇNMi yrkesfag: Forsidefoto:Werner Juvik > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2012 fbseksjonKON