¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Fagforbundet mener Nomerådmannen har brutt hovedavtalen med måten han behandlet tillitsvalgte for brannmannskapene på, og de krever derfor tvistemøte med KS. 8 TEMA: Morgendagens samfunn 14 Ønsker jobben tilbake 16 Ballongen 20 PORTRETTET: Tor B. Jørgensen 26 Hvordan står det til i din kommune? 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 39 Gjennombrudd for yrkesskadde kvinner 40 FOTOREPORTASJEN: Høy puls 46 Mennesker som handelsvare FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Folkehelse  folkets helse? 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Negler, hud og omsorg 64 EN AV OSS: Klar for julas budskap Tema 8 Tretten byer og sju bygder er i gang med prosjekter for bedre og mer miljøvennlige boområder. På Furuset i Oslo presenterer bydelspolitiker Sahra Jaber og leder for Områdeløft Fruruset, Hanne Marie Sønstegaard, framtidas bydel. Forbilder for framtida ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Regnbuen ble brukt for å forene Sør-Afrika, og blir brukt av fredsbevegelsen og homofile. Biskop Tor B. Jørgensen har sin egen regnbuestola. Nå ber han verden fordømme Israels bombing av Gaza. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKlar tale Overtramp 30 Mannfolk på plass Gøran Husby (t.v.) og Per Kristian Nilsen stod begge ved et veiskille da Trondheim kommune og Nav ga dem mulighet til å prøve seg som helsearbeidere. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrafikksikker kommune I Modum prioriterte politikerne å lage en trafikksikkerhetsplan. Et sammenhengende gang- og sykkelveinett knytter tettstedene i kommunen sammen. 32 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Rettssikkerheten til pasienter og ansatte er taperen i overgrepssaken Stig Berntsen ble en del av på Lindeberg omsorgssenter. Overgrepssaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSvekket rettssikkerhet ¸ˇ36 En god folkehelse oppstår der mennesker bor, arbeider, elsker og leker, fastslår Verdens helseorganisasjon. Fokusforfatter Per Fugelli er enig. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelhetlig folkehelse ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Erik M. Sundt 2 > Fagbladet 12/2012 Foto: Thor Nielsen ISSN 0809-9286 Foto: Anders Vanderloock Foto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonKON