¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet sponser studentene, som dermed slipper kursavgiften på rundt 50.000 kroner.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€.‹ Rådmann i hardt vær Etter flengende kritikk fra Arbeidstilsynet, er tidligere brannsjef i Midt-Telemark brann- og redningstjeneste omplassert. Også rådmannen må svare for ufin behandling av tillitsvalgte, mener Fagforbundet. Side 28 ˇ€.‹ Mennene strømmer til Voksne menn som må ta en ny retning i yrkeslivet, er gull verdt i helsetjenestene. I Trondheim har kommunen og Nav erfart at overraskende mange mannfolk vil prøve seg i helsesektoren. Etter åtte ukers praksis som helserekrutter, er de aller fleste blitt entusiaster. Side 30 ˇ€.‹ Helse er mye mer enn tredemølle God helse oppnås ikke bare på tredemølla eller ved å spise omega 3. Fokusforfatter og sosialmedisiner Per Fugelli tar til orde for Den gylne middelvei. Side 36 Arealplanlegger seg til folkehelse Som et ledd i folkehelsearbeidet, har Modum kommune prioritert å legge til rette for buss, fotgjengere og syklister. De satser på busslommer samt et nett av gang- og sykkelveier. Side 32 Fagbladet 12/2012 > 27 ¸ˇFoto: Eivor Eriksen fbaargang2012 fbseksjonKON