¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGjennombrudd for pasientjournal Nå kan alle som behandler samme pasient bruke en felles pasientjournal. Regjeringen fastsatte 9. november en ny forskrift som åpner for at alle som behandler samme pasient i et etablert fellesskap, kan bruke en felles pasientjournal for pasienten. Mer effektiv behandling Informasjonen skal følge pasienten og sikre pasientforløpet.  Dette øker pasientsikkerheten og gjør at behandlingen blir mer effektiv. Den kan også gjøre samarbeidet mellom privat og offentlig helsevesen enklere, skriver helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding. Snart elektronisk Forskriften om virksomhetsovergripende pasientjournaler i formaliserte arbeidsfelleskap, åpner for at to eller flere virksomheter som samarbeider om å yte helsehjelp, kan bruke samme pasientjournal for den enkelte pasient.  Dette er et viktig skritt på veien mot en elektronisk pasientjournal som kan benyttes i hele helsevesenet til beste for pasientene, mener helse- og omsorgsministeren. Trer i kraft umiddelbart Et formalisert arbeidsfellesskap kan være fastleger eller tannleger som arbeider sammen, eller samarbeid mellom en kommune og private tjenesteytere om å yte helsehjelp til pasienter. Når en kommune og private bruker felles pasientjournal, er kommunen ansvarlig for opplysningene. Sykehusene vil som tidligere få tilgang til pasientjournaler i forbindelse med behandling. Felles pasientjournal krever skriftlig avtale. Forskriften trer i kraft umiddelbart. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇLørenskog flagger grønt ¸ˇInnen 2020 skal alle kommunale virksomheter i Lørenskog miljøsertifiseres. Tre av fire pilotbarnehager og -skoler er allerede Grønt flagg-sertifisert. Også barna er inkludert i planen, og når skolen eller barnehagen har blitt sertifisert, har de kunnet henge opp et stort grønt flagg. Barnehagene har pekt ut Grønt flagg som et satsingsområde fra 2013. Miljø på timeplanen Solheim skole var den første skolen i Lørenskog som ble miljøsertifisert. Elevene har hatt kildesortering, resirkulering og avfall på timeplanen. Skolen har valgt å kjøpe inn møbler fra en produsent som kunne dokumentere strenge miljøkrav ved produksjon og transport. Blant annet brukte de ikke unødig emballasje, men gjenbrukbare filttepper ved frakt av møblene. MILJØBEVISST: Maja (6 år) viser at Finstad barnehage er sertifisert med Grønt flagg, som den første barnehagen i Lørenskog. Bedrer miljø og inneklima I kommunens klima- og energiplan står det at alle virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2020.  Miljøsertifiseringen betyr bevisstgjøring omkring miljøet. Vi sparer energi, ressurser og papir, og vi får bedre innemiljø, forteller miljøvernsjef Bjørn Torp til Romerikes Blad. Alle de kommunale virksomhetene skal etter hvert bli såkalte miljøfyrtårn, der de må oppfylle definerte bransjekrav. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Flest mulig må med  Vi ønsker å få miljøbevisstheten inn i hver medarbeider, sier Bjørn Torp. For å få mest mulig ut av den pedagogiske biten, har Kunnskapsbyen, Roaf, Rotary, Regnmakerne og Vitensenteret blitt involvert som medhjelpere. Også private bedrifter, for eksempel kjøpesentrene i Lørenskog og Nesåsen barnehage, har ønsket å bli med på ordningen med miljøsertifisering. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 12/2012 > 29 Foto: Lørenskog kommune fbaargang2012 fbseksjonKON