¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMODNE MENN finner meningsfulle jobber Voksne menn på jakt etter jobb møter et helsevesen i manko på arbeids- kraft. 69 voksne menn i Trondheim er på vei mot meningsfulle jobber for modne mennesker. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN Voksne menn som av ulike grunner må velge en ny yrkeskarriere, er ofte åpne for utdanning og arbeid innenfor helse. Det har Stine Storm Hauge og Frode Rønsberg erfart gjennom prosjektet Menn i helsevesenet (MiH) i Trondheim. Nav har sammen med kommunen valgt ut mennene til prosjektet.  I første omgang hadde vi prosjektmidler til 20 deltakere. Vi regnet ikke med at så mange menn ville søke, men fikk hele 40 søkere i første runde, forteller Stine Storm Hauge, rådgiver ved Nav Lerkendal og Navs representant i prosjektgruppa. Etter to år og fem inntaksrunder, har 266 menn søkt seg inn i prosjektet. 69 har fått plass, og 57 har gått videre etter en åtte ukers praksisperiode på sykehjem eller i hjemmetjeneste.  Dette har vært snøballen som ble til et snøskred, konstaterer hun. Modige menn møtes Alle som søker seg inn i MiH- prosjektet, må gjennom et inter- vju før de går videre til åtte ukers praksis i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Intervjuene foregår gruppevis.  Vi setter sammen grupper på mellom seks og åtte menn i samme aldersgruppe. Dermed møter kandidatene tidlig andre modige mannfolk som også har valgt utradisjonelt. De kan identifisere seg med hverandre og støtte hverandre fra første stund, forteller prosjektleder Frode Rønsberg.  Også i praksisperioden arbeider de sammen med minst en annen mann. Da kan de fortsette som rollemodeller for hverandre, sier han. Justerte forventningene Stine Storm Hauge har vært med på gruppeintervjuene for å informere om Navs rolle og bidrag. De lokale Nav-kontorene har fulgt opp sine deltakere ved blant annet å gi ytelser til livsopphold i praksisperioden. En del av deltakerne i prosjektet har også hatt rett til opplæring i regi av Nav. En av Nav-rådgiverens oppgaver er derfor å informere helserekruttene om deres rettigheter.  Vi kan ikke garantere for annet enn at de får beholde sine ytelser fra oss i den åtte uker lange praksisperioden. Ingen av deltakerne har hittil hatt noen garanti for videre opplæring etter endt praksis, sier Stine Storm Hauge. Garanterer skoleplass Nav Trondheim har arrangert Vg1 helse og oppvekst, Vg2 helsearbeiderfag og Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag som arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO) i en årrekke. En del av helserekruttene har fått plass ved disse kursene etter perioden som helserekrutt.  Kursene er komprimert, slik at deltakerne gjennomfører to års skole på ett år, opplyser Stine Storm Hauge. Hun mener det er fullt forsvarlig siden 40-åringer VARIERT TILBUD: Radiostyrte biler hører med i en maskulin eldreomsorg, mener Gøran Husby. Frode Rønsberg og Stine Storm Hauge. Her er han sammen med beboer Kristoffer Indregård på Tiller helse- og velferdssenter. ¸ˇ¸ˇFULL JOBB:  Vi trengs på arbeidsmarkedet, men da kan ikke arbeidsgiver tilby ti prosent stilling når vi er ferdige, mener Per Kristian Nilsen og Gøran Husby. 30 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON