¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOM PROSJEKTET Menn i helsevesenet er et samarbeidsprosjekt mellom personaltjenesten i Trondheim kommune, opplæringsseksjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nav Trondheim. Helsedirektoratet delfinansierer prosjektet. Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund er med i prosjekt- og styringsgruppa. Prosjektet er forankret i Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening, kap. 8 Kapasitet og kompetanse. Ett av målene er å få en høyere andel menn, og prosjektet er Helsedirektoratets hovedsatsning på området fra 2010. Les mer om prosjektet på www.mennihelse.no Trondheim kommune jobber med å få godkjent en utdanningsmodell Menn i helsevesenet Prosjektet Menn i helsevesenet har pågått i to år og rekruttert voksne menn i fem puljer med til sammen 266 søkere. Av de 69 som hittil er tildelt praksisplass, har 57 bestemt seg for å ta en helsefaglig utdanning. Nav, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune samarbeider for å få etablert et komplett utdanningsløp fram mot fagbrev. I samarbeid med Trondheim kommune har Nav besluttet å opprette en egen Vg1- og Vg2klasse for 20 menn fra høsten 2013. for voksne hvor læretida er på tolv måneder.ª Stine Storm Hauge har en annen bagasje enn 16-åringer som kommer rett fra ungdomsskolen. Fra høsten neste år vil alle deltakerne være sikret skoleplass på forhånd. Da vil prosjektet åpne for 30 nye kandidater. I løpet av gruppeintervjuer og praksisperiode, vil antall deltakere være redusert til 20.  Alle som er med etter denne silingen, er garantert plass på Vg1 og Vg2. Dessuten vil de motta stønad til livsopphold mens de er under opplæring, forteller Navrådgiveren. De ti som ikke blir med videre, vil bli tilbakeført til Nav for videre oppfølging. Kommunens bidrag Etter at helserekruttene har avsluttet den komprimerte toårige utdanninga, slipper Nav dem. Kommunen overtar når rekruttene skal ut i lære.  Mange deltakere har hatt en velbegrunnet frykt for økonomien under læretida, sier Nav rådgiver Stine Storm Hauge. Men hun er overbevist om at betingelsene for framtidas helserekrutter vil redusere bekymringen. Ikke bare skolen er komprimert. Også læretida vil trolig bli halvert.  Trondheim kommune jobber med å få godkjent en utdanningsmodell for voksne hvor læretida er på tolv måneder, forteller Nav-rådgiveren.  Dessuten er helserekruttene garantert deltids- og sommerjobber i kommunen. Det er det som gjør denne modellen unik og svært effektiv for å øke formidlingen av faglært arbeidskraft til en bransje med stort behov for nyrekruttering, mener hun. Storm Hauge tror de gjennom MiH har utviklet en modell med stor overføringsverdi.  Den kan brukes til å rekruttere menn til helsesektoren hvor som helst. Og modellen kan lett brukes for å sikre faglært arbeidskraft til andre bransjer, sier hun. Fagbladet 12/2012 > 31 ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonKON