¸ˇ¸ˇ¸ˇTrygt for myke trafikanter Folkehelsearbeid i offentlig plansammenheng er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Og trafikksikkerhetsplanen i Modum har følgende visjon: Det skal være trygt og attraktivt å gå og sykle i Modum for folk flest.ª Den visjonen skal realiseres gjennom følgende mål: Det skal være trygt å være myk trafikant. Risikoen for å bli drept eller varig skadd i veitrafikkulykker skal ikke være høyere for en myk trafikant en for en bilist. Antall syklende og gående skal være høyere enn landsgjennomsnittet. Myke trafikanter skal være en synlig og selvfølgelig del av trafikkbildet. Målbare aksjoner søkes iverksatt med tanke på dette og planens øvrige mål. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSYKKELVEIBRUKERE: Even F. Martinsen (15), Tom-Andre Thorvaldsen (14) og Eva Christine Hansen (13) er noen av de ivrigste syklistene i Modum kommune. 32 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON