¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇtidligere har det ikke vært satt skikkelig på dagsorden, sier Lid Larsen. Modum på langsª er en tursti som går langs Tyrifjorden og Bergsjø, hvor også jernbanen går. Dermed må turfolket krysse jernbanesporene flere steder. Der har vi nå laget nye underganger i samarbeid med Jernbaneverket, og flere er under planlegging, forteller Lid Larsen. Bygger bussholdeplasser Modum er kjent som en sanatoriekommune og en idrettskommune, så vi ligger ikke så dårlig an når det gjelder satsing på folkehelse, men på flere parametere scorer vi under landsgjennomsnittet. Derfor satser vi på et lavterskeltilbud for å få flere folk til å gå og sykle. Vi tilpasser også bussholdeplassene i det nye gang- og sykkelveinettet i tråd med den vedtatte satsingen på lavterskeltilbud, sier Lid Larsen. I tillegg til å bedre folkehelsa i kommunen, har tiltakene også flere bieffekter. Jo flere som sykler, betyr at det er færre som kjører bil, noe som igjen øker trafikksikkerheten. Og færre biler betyr reduserte utslipp, sier Lid Larsen. Informerer om tilbudet Buskerudkommunen ser for seg at trafikksikkerhetsplanen blir delt i to faser, hvor den første består av å bygge ut det nye gang- og sykkelveinettet, mens det den andre perioden satses på informasjonsarbeid og aksjoner. Det hjelper jo ikke å bygge sykkelveier hvis de ikke blir brukt. Forrige trafikksikkerhetsplan var knyttet opp mot kommunebudsjettet, men det har vi ikke fått til denne gangen. Vi får en del penger, men denne planen er avhengig av kommunebudsjettet fra år til år, sier Øystein Lid Larsen. Flere kommer til å sykle Innbyggerne i Modum kommune hilser det utvidede gang- og sykkelveinettet velkommen og tror det vil føre til at flere tar fram sykkelen. Målet er at det nye gang- og sykkelveinettet som knytter alle tettstedene i kommunen sammen skal stå klart i 2020. Ragne-Livi K. Olsen jobber som renholder, og sykler til og fra jobb hver eneste dag i sommerhalvåret. Det er i underkant av to kilometer hver vei. Om vinteren går jeg. Det er veldig bra at vi nå får et sammenhengende gang- og sykkelveinett, for trafikken har bare økt. Men jeg har inntrykk av at det er stadig flere som sykler, både til jobb og på tur med barna. Og det er helt opplagt at sykling har en helsegevinst det merker jeg i hvert fall selv. Den første sykkelturen om våren er litt tung, men etter ei ukes tid er formen på plass igjen, sier hun. Vidar Drolsum er ansatt i Modum kommune og jobber i tillegg deltid som brannmann. Han sykler året rundt. SYKLISTEN: Vidar Drolsum sykler 24 kilometer hver dag året rundt, og er overbevist om at et forbedret sykkelveinett vil føre til at flere finner fram sykkelen. GOD TRIM: Renholder Ragne-Livi K. Olsen og hjelpepleier Elin Torgersen sykler til og fra jobb i sommerhalvåret. Jeg fikk en kneskade i 1997 og var på utredning på Ullevål sykehus. Jeg hadde blant annet en del fysioterapibehandlinger, og til slutt konkluderte fysioterapeuten med at jeg måtte begynne å sykle for å bli bra igjen, forteller han. I begynnelsen syklet han bare om sommeren, men etter hvert skaffet han seg også en sykkel med piggdekk til vinterbruk. Tre uker i måneden sykler jeg 24 kilometer hver eneste dag, året rundt. Kneskaden er så å si leget, og jeg er overbevist om at det er takket være syklingen. Så det høres helt topp ut at vi nå får et sammenhengende gang- og sykkelveinett. Jeg har syklet langs riksvei 35 noen ganger, og da føler jeg meg direkte utrygg. Både lastebiler og mindre biler kjører så fort at jeg føler at jeg enten blir sugd inn i trafikken eller blåst av veien, sier Drolsum, som er overbevist om at et forbedret sykkelveinett vil føre til at flere begynner å sykle. Jeg er sikker på at både store og små kommer til å sykle mer. Jeg har selv to barn på 16 og 20 år, og har sett at jo oftere vi voksne gjør noe, jo lettere er det at barna følger etter, sier han. ¸ˇ34 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON