¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Johnny Syversen Seksjonsleder ¸ˇeForvaltningskonferansen 2013 Fagforbundet arrangerer også til vinteren den store eForvaltningskonferansen. Hovedtema er perspektiver og skråblikk på regjeringens digitaliseringsprogram. Blant innlederne er fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, avdelingssjef Siggi Brandt Kristoffersen ved økonomiforvaltningen i Københavns Borgerservice, direktør Hans Christian Holte i Difi, avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet, førsteamanuensis Tone Bratteteig, ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo og leder i Deltasenteret, åse Kari Haugeto. INNLEDER: Statsråd Rigmor Aasrud kommer på eForvaltningskonferansen. Konferansen foregår 12. 13. februar 2013 i Oslo Kongresssenter, Youngstorget. Påmeldingsfrist er 29. januar 2013. VeV ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSatser på lærlinger Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon vil satse mer på å verve og legge til rette for lærlinger. I dag organiserer seksjonen 200 lærlinger. De aller fleste innenfor kontor- og administrasjonsfaget eller IKT servicefaget.  Arbeidet med lærlinger i seksjonen har så langt ikke vært spesielt prioritert, selv om en del ressurser er avsatt til representasjon i faglige råd, sier Fredrik Hellstrøm, leder av seksjonen. De har vedtatt å styrke arbeidet med lærlinger. å kartlegge antall lærlinger, hvilke fag de tar og hvor de har læreplass i hvert fylke, og å vurdere tilbud om konferanser og temadager. VeV Sterk 2. plass til eBygg eBygg-prosjektet, initiert av Fagforbundet, fikk en meget hederlig andreplass ved tildelingen av Fyrlyktprisen 2012.  Det er en kjempefjær i hatten å være finalist til en slik pris. Det kjennes godt å komme hjem med et fint innrammet diplom som bevis på at vi blir sett og settes pris på. Etter å ha fått mer informasjon om andre nominerte, ser jeg at det er stort at eBygg-prosjektet kom til finalen, sier prosjektleder i Stor-Elvdal, åmot, Trysil og Engerdal kommuner, Connie Bjørseth. eBygg har som mål å forenkle og digitalisere saksbehandlingen innenfor plan- og byggesaker i det offentlige. Prosjektet legger også opp til en brukervennlig elektronisk dialog mellom forvaltning, næringsliv og innbyggerne. Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris for å utveksle erfaringer og kunnskap om IKT, samt synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT. Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt, og som kan være et forbilde for andre. VeV ¸ˇEt aktivt yrkes- faglig år er over Jula ringes inn om ikke så lenge. Et nytt år er like rundt hjørnet. Et spennende år med LO-kongress, landskonferanse og landsmøte i Fagforbundet. Og ikke minst et stortingsvalg som handler om arbeidslivet vårt. På tampen av et år er det tid for å oppsummere litt av det vi har gjort i seksjonen i 2012. Januar starta med en konferanse for sekretærer/konsulenter. Denne yrkesgruppa utgjør halvparten av medlemmene i SKA. Medlemmene er forsøkt fulgt opp med tilbud både i fylkeskretsene og nasjonalt. Trygg på webª-kurs er populært. Det er et kurs som nesten alle fylker har arrangert, og mellom 250 og 300 medlemmer har benytta seg av tilbudet. eForvaltningskonferansen var høydepunktet i februar. Nærmere Fagforbundet sponser studentene, som dermed slipper kursavgiften på rundt 50.000 kroner.ª 200 deltakere møtte opp til denne år- lige happeningen som Fagforbundet arrangerer sammen med Universitetet i Oslo, NTL og El & It. Fokus er på alle typer elektroniske nyvinninger som preger forvaltninga, og på trender som kommer. Nasjonalt har vi gjennomført arkivkonferanse og fagdag for formannskapssekretærer og politiske sekretærer. For høgskolegruppene har det vært fagdager i økonomi, IKT og personal. Disse konferansene er åpen for alle, også de uten høgskoleutdanning. GERD EVA VOLDEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet går nå omkring 150 studenter på masteren vi samarbeider med Høgskolen i Hedmark om. De første studentene har avslutta med gode, og til dels glimrende resultater. Derfor er det veldig gledelig å kunne si at vi i 2013 starter opp et nytt 1-årig studie (2-årig deltid) i administrasjon. Dette studiet har plass til mellom 50 og 60 medlemmer. Fagforbundet sponser studentene, som dermed slipper kursavgiften på rundt 50.000 kroner. Jeg ønsker alle en god, velfortjent juleferie. Vi trenger alle et avbrekk i mørketida foran det travle, nye året. 38 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON