¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHvordan ¸ˇstår det til i din kommune? ¸ˇHva er alderssammensetningen i din kommune? Hvor mange arbeidsløse, uføretrygdete og barn av enslige forsørgere hører hjemme der? Hvor mange er overvektige? Eller røyker? Hvor høy er dødeligheten, og hva er gjennomsnittsinntekten? ¸ˇSe folkehelseprofilene på http://khp.fhi.no Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL og VEGARD VELLE Lurer du på hvordan det står til med folkehelsa i din kommune eller i nabokommunen, titt på folkehelseprofilene laget av Folkehelseinstituttet på http://khp.fhi.no Verktøy for bedre folkehelse De elektroniske folkehelseprofilene bygger på statistikk fra nasjonale registre som Folkehelseinstituttet har samlet inn og tolket. Her fins opplysninger om levekår, trivsel og forekomst av sykdommer. Meningen er at profilene skal være et verktøy for kommunene og fylkene i arbeidet med å lage oversikter over helsetilstanden i kommunen, slik de er pålagt i den nye folkehelseloven. Profilene fornyes hvert år. Se også statistikkbanken på http://khs.fhi.no. Skal brukes av alle  Vi har lagt vekt på å gjøre profilene forståelige, nyttige og faglig funderte. De skal kunne benyttes av personer som jobber med alle deler av kommunens planarbeid, ikke bare av folk med helsefaglig bakgrunn, sier avdelingsdirektør Else-Karin Grøholt hos Folkehelsa. Hvem som helst kan gå inn på Folke- helsas hjemmesider og hente ut folkehelseprofilen for sin kommune eller sitt fylke. Nederst i profilen er Folkehelsebarometeretª. Det viser hvordan kommunen eller fylket ligger an i forhold til resten av landet på 34 ulike parametre. For eksempel når det gjelder levekår, trivsel på skolen, miljø og forekomst av ulike sykdommer. Først får du presentert hovedtrekk i kommunens folkehelse. I bunnen ligger en detaljert oversikt, det såkalte folkehelsebarometeret. Viser barometeret grønt, ligger kommunen bedre an enn landsgjennomsnittet. Viser det rødt, ligger den dårligere an. Viser det gult, ligger kommunen på gjennomsnittet. Distriktsmester i folkehelse For kommunenes del brukes disse oversiktene til å lage statusrapporter om helsetilstanden i kommunen. Disse kan legges til grunn for videre planarbeid. Med folkehelseprofilen i hånda kan det bli lettere for politikerne å se hvilke tiltak som kan bedre folkehelsa. Kanskje kan folkehelsebarometeret bidra til en positiv lokal konkurranse om å være best på folkehelse. ¸ˇ¸ˇ26 > Fagbladet 12/2012 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM