¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKrav om kildesortering  Vi stiller klare krav til våre leverandører om at de må bidra til kildesortering, sier ordfører Vidar Lande (Ap) i Kongsberg. De fleste kommunene gjør det imidlertid ikke. ¸ˇLande er ordfører i en av seks kommuner i Buskerud som følger opp beslutningen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet fra 2009 om at offentlige virksomheter skal kreve at deres leverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje. I Buskerud er dessuten Fylkesmannen og fylkeskommunen med på å stille krav. Men det er mange av landets 429 kommuner som ikke følger opp departementets vedtak. For få kommuner er med Stavanger og Randaberg kommuner oppfordret nylig til at mange flere enn de 62 kommunene som i dag har fulgt opp vedtaket, faktisk tar tak. Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, mener at vi ville oppnådd en stor miljøforbedring, dersom flere kommuner fulgte opp. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har sagt at han mener det offentlige i langt større grad enn i dag bør benytte seg av den påvirkningskraften de har:  Det offentlige gjør innkjøp for 400 milliarder kroner hvert år. Derfor har vi store muligheter for å påvirke leverandører til å ta ansvar, mener statsråden. Flere miljøtiltak  Jeg er enig i både det miljøvernministeren sier og i oppfordringen fra Stavanger og Randaberg. Vi gjorde som sagt en del grep allerede kort tid etter beslutningen fra departementet, og vi har fulgt opp også i inneværende periode, sier ordføreren på Kongsberg.  Fra før hadde vi en god returordning for beboere og næringsliv her i kommunen, og det var derfor naturlig for oss å følge opp dette med gode tiltak for å påvirke leverandørene våre også, sier en engasjert ordfører Vidar Lande. Tekst: JØRN WAD ¸ˇStrengere for grønne frisører ¸ˇFagforbundet lanserer ei ny sjekkliste med flere krav for å bli godkjent som Grønn Frisør. Salonger må nå tilfredsstille Miljøfyrtårnets krav til frisørbransjen ved inngåelse av avtale. I tillegg må virksomhetene sørge for å bli sertifisert av Miljøfyrtårnet innen tre år. Den nye sjekklista rendyrker i større grad en helhetlig grønn profil. Det forlanges dessuten at salongene innen en treårs- periode blir formelt sertifisert av Miljøfyrtårn gjennom også å tilfredsstille kravene for alle bransjer. Virksomheter som ikke oppnår sertifiseringen, vil miste godkjenningen som Grønn Frisør.  Den viktigste endringen i den nye sjekklista er kravet om årlig rapportering. Dette gjør at vi kan sikre at de grønne salongene til enhver tid oppfyller kravene både til kvalitet og miljø, sier Ingunn Reistad Jacob- sen, leder i Frisørenes fagforening. Med den nye sjekklista følger også en garanti om at Grønn Frisør-salonger faktisk ikke tilbyr produkter og behandlinger som inneholder noen av stoffene på forbudslisten. Øvrige krav er blant annet at hovedvekten av salongenes produkter og behandlinger skal være grønne, og at de skal merkes tydelig i vareutstillingen og i prislista. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN GRØNNERE KRAV: En strammere sjekkliste for Grønn Frisør skal sørge for at salongene oppfyller miljø- og kvalitetskrav. Fagbladet 12/2012 > 29 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonSAM