¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇINSTAentusiasme Kaller du den lampa der tak eller inventar? Som Totens svar på homse- patruljen, står en gjeng og stirrer i taket. Men disse folka er ikke i ferd med å gi strykkarakter til rådhusets møblement. De er på instakurs. ¸ˇTekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: ERIK M. SUNDT På Østre Toten er alle kommunens renholdere samlet for å få opplæring i kvalitetsmålesystemet for renhold, NS-Insta800. De som forventet å se det siste i mikrofiberkluter og teknisk hjelpeutstyr, blir skuffet. Deltakerne får hvert sitt skjema og beskjed om å registrere urenheter på ulike objekter i et rom. Lampa, for eksempel, er en del av taket.  Når lampa er innebygd på den måten, regner vi den som tak. Hadde den hengt ned, ville det vært inventar, forklarer Mari Eriksen. Hun er instakontakt for Fagforbundet, og hun har kjørt helt fra Malvik utenfor Trondheim til Østre Toten for å holde instakurs.  Men hva i all verden har dette med renhold å gjøre?  Med en jevn standard for vaskingen, får renholdere hjelp til å prioritere tida si og unngår å ta skippertak, sier Eriksen, og legger til at NS-Insta800 også bidrar til bedre forståelse og samarbeid mellom dem som bestiller renholdet og dem som gjør rent. Skeptisk Srij Wimonrat Vangen, tillitsvalgt og renholder i en lokal barnehage, hører om NS-Insta800 for første gang på kurset. Hun syns det er vanskelig å forstå.  Hvordan skal jeg holde en jevn standard på vaskingen i en barnehage? Barna har ikke gått på instakurs. De roter like mye og drar med seg sand og vann inn på gulvet, sier Vangen. Hun har en 32 prosents stilling, som hun håper kan utvides. I mellomtida skal hun lære seg NS-Insta800.  Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få tid til å gjøre rent på kortere tid ved hjelp av NS-Insta800, sier hun. Kursleder Eriksen forklarer at det er forskjell på NSInsta800 og en renholdsplan.  NS-Insta800 er et målesystem som fastsetter og be- dømmer rengjøringskvaliteten. Tida som skal brukes på å nå en avtalt kvalitet, skal legges inn i renholdsplanen, sier hun. Nyttig verktøy Anita Lajana Ødegård, hovedtillitsvalgt siden 1989, har full forståelse for at NS-Insta800 virker komplisert. Selv syns hun det var noe tull første gangen hun hørte om det. I dag er hun instaentusiast og mener standarden er effektivt for å dokumentere at innskrenkninger på personell og tidsbruk går ut over kvaliteten.  NS-Insta800 setter en standard for renhold som arbeidsgiver, kunde og renholder er enig om. Hvis det viser seg at tida er for knapp til å nå denne standarden, må vi vurdere å øke vasketida, sier Ødegård.  Det har vært mange omstillinger for våre renholdere. De har grunn til å være litt skeptiske, legger hun til. Faktisk har renholderne i Østre Toten vært så omstillingsdyktige at de fikk lønnstillegg på minst 10.000 kroner i året i de lokale lønnsforhandlingene. Unngikk nedskjæringer Ødegård er sikker på at NS-Insta800 er et viktig våpen mot nedskjæringer.  Jeg satt i ti år og regna ut renholdstider på fritida for å få beholde renholdet i kommunal regi med egne ansatte, forteller hun om perioden på 80-tallet. Innsatsen førte til at Østre Toten med sine 15.000 innbyggere fortsatt har over 50 renholdere. ¸ˇ30 > Fagbladet 12/2012  Fagforeningen samarbeider med arbeids- fbaargang2012 fbseksjonSAM