¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFAGAKADEMIET ¸ˇ" Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Hvert år deltar rundt 20.000 personer på kurs, konferanser, fagskole- og høgskolestudier, deriblant kursing i NSInsta800. Fagakademiet er en ideell organisasjon som eies av Fagforbundet og Den norske legeforening. Kontakt Fagakademiet for mer informasjon om kurs i NS-Insta800. VEILEDNING:  Hvordan kan jeg vaske mer effektivt i en barnehage? Barna har ikke gått instakurs, sier Srij Wimonrat Vangen (t.v.). Kursleder Mari Eriksen (t.h.) forklarer forskjellen mellom NSinsta800 og en renholdsplan. giver om å vurdere muligheter for effektivisering, uten at det skal gå ut over renholderens arbeidsmiljø og arbeidshverdag.  Jeg har ingen tro på at private kan konkurrere oss ut så lenge vi kappes på like vilkår. Private aktører måles på samme standard hvis det skal kjøpes renhold fra dem, sier Ødegård. Kvalitetsstandard Runar Moen er renholdsleder i kommunen og stemmer i når Ødegård sier at NS-Insta800 er viktig i forhold til en eventuell konkurranseutsetting av renholdet.  Det er individuelle forskjeller blant oppdragsgivere og renholdere på hva som er godt nok i forhold til kvalitet. Ved å innføre NS-Insta800 som standard, får vi klare føringer på hva som er avtalt kvalitet og om renholdet samsvarer med avtalen, sier Moen.  Når vi kan dokumentere at vi leverer til avtalt kvalitet, bidrar NS-Insta800 til at det blir lettere å sammenlikne kostnadene på renhold med andre kommuner og private aktører, legger han til. Renholdsråd May Løsengen, verneombud for renholdere og vaktmestere, noterer ivrig under forelesningen. Hun er fornøyd med kurset og tror NS-Insta800 kan gi renholdere bedre kontroll over egen hverdag.  De høyrøstede diskusjonene under gruppearbeidet beviser at det er behov for en felles standard for vaskingen. Alle ser forskjellig på skitt, både vi som vasker og de som vi vasker for, sier Løsengen.  Den største fordelen med NS-Insta800 er at vi jobber likt. For vikarer blir det også lettere når det er en standard for renholdet, og kunden vet hva han eller hun betaler for, avslutter hun. Fagbladet 12/2012 > 31 ¸ˇNS-INSTA800 " Nordisk standard for å måle kvalitet på renhold. " Etablert gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere, renholdsbedrifter, arbeidstakerorganisasjoner og brukergrupper. NS-Insta800 er eneste standard som er offentlig godkjent. " Målet er et enklere og bedre samarbeid gjennom felles forståelse av å måle kvalitet på renholdet. " Standarden beskriver fem kvalitetsnivåer i detalj, samt metoder for objektive målinger av antall og forskjellig typer urenheter. " Fagforbundet har jobbet for utbredelse av NS-Insta800 i flere år, og har instakontakter over hele landet. Disse holder kurs for renholdsledere og renholdere. " Standardiseringen motvirker konkurranseutsetting med dumping av renholdet til laveste pris når renholdskvaliteten kan beskrives og dokumenteres. ¸ˇ fbaargang2012 fbseksjonSAM