¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGIR FULL (bio)gass Østfold gir bånn gass for biogass. Snart ruller hundre nye busser inn i Nedre Glomma-regionen. Samtlige med biogass på tanken. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Nedre Glomma-regionen i Ytre Østfold består av Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Råde med til sammen 142.000 innbyggere. Fra 1. juli neste år tar regionen et gigantsprang for biogass. Samtlige busser skal kjøre på gass produsert av matavfall, kloakk og annen biologisk masse. Langt steg videre Østfold var først i landet til å prøve ut biogassbusser for snart ti år siden. I dag går det seks busser med biogass på tanken i Fredrikstad, produsert på lokal kloakk fra kommunens avløpsanlegg. I år satte Østfold kollektivselskap busskjøringen for Nedre Glomma-regionen ut på anbud. Det vakte oppsikt i bransjen. Med klare politiske vedtak i ryggen, gjennomfører de den hittil største enkeltsatsingen på biogassbusser i Norge. Full omlegging Det vil koste om lag ti millioner kroner ekstra i året å drifte ett hundre biogassbusser. Noe av ekstraomkostningen tas inn igjen med mer effektive ruter.  Det vil bli noen færre busser enn i dag, men likevel skal ikke tilbudet bli dårligere, sier markedssjef i Østfold kollektivselskap, Kjetil Gaulen.  Vi gjør om rutene og rendyrker et nytt stamrutetilbud. Det vil gi noen negative konsekvenser enkelte steder, men totalt sett blir det et mer omfattende kollektivtilbud enn før, opplyser han. I tillegg planlegger både Sarpsborg og Fredrikstad prosjekter som skal begrense personbiltrafikken. Det betyr penger fra regjeringens belønningsordning til kollektivtrafikk.  Dette bedrer alt 22. oktober ble Nettbuss Østfold tildelt oppdraget for Nedre Glomma-regionen og deler av Indre Østfold. Det er samme selskap som drifter trafikken i dag via selskapet Borg Buss, som tidligere var eid av Fredrikstad og Hvaler kommuner.  Østfold fylke har valgt riktig retning! Det er direktør i Nettbuss Østfold, Thor Anders Hansen, overbevist om. Han ser fram til å bytte ut dieselbussene som oser rundt i og mellom Østfold-byene.  Det er et helt perfekt tidspunkt. En stor del av bussene våre er uansett modne for utskiftning. Når vi nå kan gå over til biogass, så bedrer det alt: Klimaet skånes, bymiljøet bedres, støyen reduseres og arbeidsplassen til sjåførene blir bedre, sier han. Blant sjåførene og i verkstedet møter Fagbladet et unisont ja til biogassatsingen.  Absolutt alle, så vel ferske, unge sjåfører som ¸ˇFAKTA OM BIOGASS " Biogass framstilles av organisk materiale, som oftest kloakk eller matavfall. " Biogass og annet biologisk drivstoff er klimanøytralt. Det vil si at forbrenning ikke øker mengden CO2 i atmosfæren. " Utslippene av miljøgifter som nitrogenoksider og skadelige partikler fra eksosen, er også langt lavere enn fra andre typer drivstoff untatt hydrogen. " å drifte en buss på biogass er dyrere enn diesel. Det koster om lag 35 kroner per kilometer, mot i underkant av 30 kroner for dieselbusser. I snitt 100.000 kroner mer per år. ¸ˇ32 > Fagbladet 12/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM