¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFORNØYD:  Dette stiller vi oss ett hundre prosent bak, unge som gamle, sier hovedtillitsvalgt Roger Larsen i Borg Buss som nå blir Nettbuss og Jan Larsen ved verkstedet i Sarpsborg. Sistnevnte har vedlikeholdt biogassbusser siden landets første kom til Fredrikstad for nesten ti år siden.  Staten må subsidiere  Kjempebra at lokale politikere i Østfold tar ansvar, men fortsatt skjer det lite hos sentrale myndigheter. AU-medlem i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen, har vært engasjert i overgangen til biogass i kollektivtrafikken i flere år. For fire år siden sponset Fagforbundet mellomlegget for innkjøp av en biogassbuss i Fredrikstad.  Til hvert eneste statsbudsjett de senere åra har Fagforbundet foreslått at staten går inn og dekker ekstrakostnadene ved innkjøp av biogassbusser framfor dieselbusser. INNSATS: Stein Guldbrandsen etterlyser en plan for avvikling av fossilt drivstoff i kollektivtrafikken. Så langt har vi ikke fått gjennomslag, sier Guldbrandsen. Han ser for seg et opplegg med subsidier i en overgangsperiode på eksempelvis fem år, for deretter å forby fossilt brennstoff i kollektivtrafikken.  Det er flere gode enkeltprosjekter i gang lokalt, men det er kun med en innsats fra regjeringen at vi kan få en full omlegging til klimanøytral kollektivtrafikk, påpeker han. ¸ˇtilårskommen dieselmotor i en av Østfoldbussene. Han ønsker nytt utstyr hjertelig velkommen. Larsen har hatt ansvaret for å vedlikeholde de seks biogassbussene i Borg Buss, og har skrudd på biogassmotorer siden den første kom for snart ti år siden. Han er dermed blant dem med lengst erfaring i å vedlikeholde biogassbusser i landet.  Det er helt annerledes å jobbe med en biogassmotor enn de gamle dieselmotorene. Det er litt mer komplisert å holde dem gående, men først og fremst kreves det en helt annen teknikk. Når vi går fra seks til ett hundre biogassbusser, må mange mekanikere på kurs. Det blir en utfordring, påpeker han.  Et viktig bidrag Fylkesordfører Ole Haabeth er veldig fornøyd med at innbyggerne skal bli fraktet klimanøytralt fra og med 1. juli neste år.  Dette er et viktig bidrag for å nå målet om en halvering av klimagassutslippene i forhold til 1990nivået, sier han. ¸ˇBusser med biogass Trondheim har i dag 170 busser med gass på tanken. Disse kjøres på tradisjonell naturgass, men skal etter hvert fases over på biogass. Oslo satte inn 75 biogassbusser i Oslo Vest i høst. Fra før har hovedstaden 14 biogassbusser i Lommedalen. I Oslo Syd ble 22 biogassbusser satt i drift i januar i år. Biogass i Oslo produseres av kloakk på Bekkelaget renseanlegg og i Lommedalen. Bergen har hatt busser i trafikk på naturgass i flere år, på det meste 81 busser. Byen har en omfattende infrastruktur for gassfylling som kan brukes til biogass i framtida. Kilde: Ruter ¸ˇMiljøkostnader  dagens busser (70.000 km) ¸ˇ¸ˇEURO 2 Diesel B7 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEURO 4 Diesel B7 ¸ˇEEV+ EURO 5 Diesel B7 ¸ˇEEV+eff PM-filter Diesel + B7 ¸ˇHybrid Diesel B7 + el ¸ˇEEV Biodiesel B100 ¸ˇEEV Bioetanol E95 ¸ˇEEV Biogass ¸ˇBrensel celle Hydrogen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 NB! Kun eksos. NOx (kr) Partikler (kr) Klimapåvirkning ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ34 > Fagbladet 12/2012 Foto: Per Flakstad fbaargang2012 fbseksjonSAM