¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇFaglig og hyggelig pensjonistsamling Den årlige konferansen for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo hadde blant annet Carsten O. Five som innleder om testamente og arv. Anne Hanshus fra Pensjonistforbundet fortalte om Fredericiamodellen i Danmark. I tillegg gjennomgikk de 28 deltakerne fra 15 forskjellige fagforeninger handlings- planer med tips om aktiviteter, forberedelse til årsmøter i fagforeningene og informasjon fra Pensjonistforbundets landsmøte. Som vanlig var det en faglig, hyggelig og varierende samling som viste at det er mange pensjonister som har et høyt engasjement. Tekst: Anna Elisabeth Uran ¸ˇFN-kafe for barnebyen Hvert år arrangerer vi kafe i Myre bedriftsbarnehage i Vesterålen i forbindelse med FN-dagen. De 39 barna inviterer med seg foreldre, slekt og venner til ei koselig formiddagsstund. Inntektene går til barn i andre land, og i år hadde personalet bestemt at vi ønsker å støtte Fagforbundets barneby i Huambo, Angola. Seks av ti fast ansatte er organisert i forbundet. Vi fikk inn hele 21.600 kroner fra salg av kaker, lodd og produkter som barna har vært med på å lage. Alle kakene er det personalet som baker, og to av de ansatte har dessuten strikket barnelester og -votter som ble solgt til inntekt for barnebyen. Foreldre og personalet leverer en gevinst hver til loddsalget, og i tillegg får vi en gevinst fra de aller fleste bedriftene på Myre. Det er nok ikke lett å si nei når vi går runden med de søte små. Tekst: Eirin Hansen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJubilanter i Drammen Fagforbundet Drammen, avd. 021 Seksjon kirke, kultur og oppvekst har hatt merkeutdeling for 25- og 40-årsjubilanter. Markeringen ble holdt i Folkets Hus i Drammen tirsdag 18. oktober. Tekst: Kari Ebbesen ¸ˇ¸ˇJubilanter: Liv Gjertsen (foran f.v.) Ellen Jordanger Ryghseter, Anita Brennsund, Arnhild Marit Hansen og Grethe Bjerknes Werner. Bak f.v.: Seksjonsleder Kari Ebbesen i SKKO og Elisabeth S. Arntsen, leder i avd. 021. ¸ˇ¸ˇVerneombudets dag Onsdag 31. oktober møttes 40 av 42 verneombud i Kragerø til en samling etter at kommunestyret 25. oktober vedtok innkjøps- og ansettelsesstopp. Hovedverneombudet orienterte om bekymringsmeldingen som er sendt Arbeidstilsynet, og rådmannen orienterte om kommunens økonomi. Den 31. oktober var også verneombudets dag, og den ble feiret ved at Fagforbundet spanderte marsipankake på oss. Tekst og foto: Gry E. Nilsen ¸ˇFagbladet 12/2012 > 55 Foto: Øyvind Svarstad fbaargang2012 fbseksjonSAM