¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ30 Fagforbundet frykter at helsearbeiderfaget blir mindre attraktivt fordi sjansen for fast jobb på sykehus er blitt betydelig mindre de siste ti åra. 8 TEMA: Fra syk til frisk 14 Må svi for egen ubetenksomhet 16 Tjener rått på avfall 20 PORTRETTET: Hashem Jafari 26  Nå må vi følge opp vikarene 27 42 HELSE OG SOSIAL 43 Oslo kjørte eget veivesen i grøfta 44 FOTOREPORTASJEN: Nær livet 50 Uten rett til utdanning 62 Godt tilbud avvikles FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 40 FOKUS: Når barn er pårørende 42 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Tusen baller i lufta 68 EN AV OSS: Trafikken skal fram ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 årets læringshelt 29 år gamle Hashem Jafari vokste opp i Afghanistan nesten uten skolegang. Nå vil han vise andre unge at det er mulig å nå sine mål, selv med et dårlig utgangspunkt. Oslo-gutten vil bli lærer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVanskeligere å rekruttere 34 Helse Bergen har tatt grepet om vikarrotet. Nå sparer de både tid og penger, og både ansatte og Fagforbundet er fornøyd med vikarpoolen ved Haukeland sykehus. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEget vikarbyrå 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLavere sykefravær Ti års innsats når ansattes helse halter har gitt rekordlavt sykefravær i Mandal. Rask oppfølging og 365 egenmeldingsdager er en del av medisinen i sør. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKreativ omsorg Aktiv omsorg er ikke alltid enkelt å få til for de aller sykeste. Kunstterapi gir pasienter med demens en mulighet for kreativ utfoldelse. 36 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Anita Arntzen 14 Arild Emilsen var 26 år da han sa nei til lønnstrekk for å få tjenestepensjon. Men siden dette var en del av tariffavtalen, skulle han likevel vært med. Nå får han etterbetalt, men måtte stå i jobb lenger enn han ønsket. Får etterbetalt pensjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ40 En rapport fra Folkehelseinsti- tuttet viser at rundt 135.000 barn i Norge har foreldre med alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser, skriver fokusforfatter Jan Steneby. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVanskelig oppvekst ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 1/2013 Foto: Tor Erik H. Mathiesen ISSN 0809-9251 Foto: Kjell Inge Søreide Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonHEL