¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇGratis utdanning! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 åR ETTER HVPU-REFORMEN ¸ˇ¸ˇHvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Fagforbundet Hordaland, Seksjon helse og sosial, i samarbeid med Fagakademiet, inviterer til nasjonal konferanse. 4. og 5. mars 2013 På Scandic Bergen City Konferansen vil ha fokus på: Skole, bolig, arbeid og fritid i lys av intensjonen i reformen Tema som vil bli berørt: " Fagforbundets fokus i reformarbeidet " Livskvalitet Målgruppe: " Hverdagen etter reformen " Bolig og fritid " Skole og arbeid " Politikk for mennesker med utviklingshemming Alle ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemming, pårørende, interesseorganisasjoner, myndigheter Ønsker du mer informasjon? Send melding til e-postadresse: region-vest@fagakademiet.no eller ta kontakt Fagakademiet Region Vest, tlf.: 977 82 857 fax: 4769 0072 Internett: www.fagakademiet.no Endelig program og innbydelse med bindende påmelding 1. februar blir sendt ut tidlig i januar 2013 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇNTNU OG HIST I TRONDHEIM TILBYR HØSTEN 2013 YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- og OPPVEKSTFAG ¸ˇMer info: www.ntnu.no/studier/byrk eller www.hist.no Du søker på www.samordnaopptak.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ3-åRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING  BACHELOR OPPTAKSKRAV: Yrkesfaglærer i videregående skole Lærer i relevante fag på 8. 10. trinn i grunnskolen Opplæringsjobber i institusjoner/ virksomheter Medarbeider på opplæringskontor ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBli yrkesfaglærer " Studer hjemmefra Velg utdanning innen opplæring og undervisning. Gi deg selv en tryggere framtid på arbeidsmarkedet. Jobbmuligheter Det trengs mange nye yrkesfaglærere i videregående skole i åra som kommer. Opplæring blir også stadig viktigere i bedrifter og virksomheter. Er du stolt av faget ditt og vil dele kunnskapen din med andre, bør du satse på yrkesfaglærerutdanning nå. Flere ben å stå på Tar du denne utdanningen, får du dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flflere valgmuligheter, flere kombinasjonsmuligheter og større trygghet med tanke på framtida. Et studium for hele landet Studiet er samlingsbasert med tre ukesamlinger i Trondheim hvert semester. Praksisen kan tas på ditt hjemsted hvis det kan skaffes praksis- plasser. Internett brukes aktivt i studiet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 1/2013 > 39 MERK! SØKNADSFRIST 1. MARS for søkere uten generell studiekompetanse Øvrige søkere 15. april fbaargang2013 fbseksjonHEL