¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇUnikt kurstilbud Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) har skreddersydd et tilbud til fagforeninger med medlemmer som arbeider i rusomsorgen og psykisk helsevern.  Fagforeninger som vil arrangere kurs innenfor rus og psykiatri, kan gå inn på våre nettsider og finne aktuelle og habile kurstilbydere og foredragsholdere på en rekke områder, opplyser rådgiver Kristin Skogli i SHS. Hun tror det er spesielt utfordrende for tillitsvalgte å samle medlemmer innenfor disse fagfeltene til lokale kurs.  Det er krevende å samle ansatte på små arbeidsplasser med flere yrkesgrupper til fagdager som passer alle. Jeg håper derfor at fagforeningene bruker den nye nettsida vår for LØNNSOMT:  De tre første som bestiller kurs gjennom denne nettsida, får 10.000 kroner ekstra i fagforeningskassa, lover Kristin Skogli. å arrangere praksisnære kurs og seminarer. Vi må huske at dette er medlemmer som opplever mange krevende situasjoner, og som mer enn de fleste trenger og fortjener jevnlig faglig påfyll, sier rådgiveren i SHS. Fagforbundet.no\shs\kurspakker Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarnepleiere og jordmødre til Gol I begynnelsen av mars møtes barnepleiere og jordmødre fra hele landet på Storefjell. Denne årlige konferansen er for mange årets faglige høydepunkt. Her møtes om lag 70 entusiastiske yrkesutøvere for faglig påfyll og trivelig samvær. Mange deltakere kommer til konferansen år etter år. Blant temaene i år er nyfødtscreening, tidlig samspill og omsorgssvikt. KES Varmeprisen 2013 SHS vil dele ut Varmeprisen på landskonferansen i september. På landskonferansen kommer delegater fra seksjonen i alle fylker blant annet for å velge nytt sentralt seksjonsstyre.  Vi syns det er en flott anledning til å gjøre stas på mennesker som har gjort en spesiell innsats for å styrke de verdier som skaper et varmt og inkluderende samfunn, sier nestleder Raymond Turøy i SHS. Sist Varmeprisen ble delt ut, var på seksjonens landskonferanse i 2009. Da gikk den til Ragnhild Aanderaa og Kari Lowsow for arbeidet på Prema- turavdelingen ved Aker sykehus for foreldre og pårørende som har mistet et barn. KES Husk helsesekretæren Første februar er den nasjonale dagen for helsesekretæren. Det var Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) som etablerte denne dagen i fjor.  Vi oppfordrer alle fagforeningene til å gjøre noe hyggelig, og markere denne dagen for helsesekretærene. De gjør en viktig jobb både ved legekontor og på sykehus, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder i SHS. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇSpør de ansatte om hva de er gode på! Skåland barnevernssenter i Moi varsler mulige oppsigelser på grunn av nedgang i behandlingsplasser  og det er de uten høyskoleutdanning som må gå først. Det må ikke bli en naturlov at kun de med de rette eksamenspapirene skal få fortsette i jobben. Bufetat har gitt klar beskjed: Det er kun de med formell kompetanse som får bli. Miljøarbeidere uten formell utdanning må ut. I praksis betyr det at 12 eller 13 ansatte med opp til 25 års ansiennitet står i fare for å miste jobben ved ungdomssenteret i Moi i Rogaland. Det er urettferdig og uverdig. Vi må gå ut fra at disse personene har opparbeidet seg en unik kompetanse, en kompetanse og erfaring som en nyutdannet ikke har. Det er uholdbart at ansatte blir sett på som ukvalifiserte i 25 år. Eksempelet fra Rogaland er dessverre ikke det eneste på holdninger til kvalitet som Fagforbundet er dypt uenig i. Kvalitet handler om kontinuitet, forutsigbarhet og trygge rammer for ansatte og de som bor på institusjonen. Anbud, nedskjæringer og omstruktureringer bidrar bare til å forverre forholdene. Vi trenger nok ansatte til å se hvert enkelt barn, hver enkelt ungdom  og hver arbeidsplass må kunne tilby målrettet kompetanseutvikling til alle. For alle skal være godt rustet til å utføre arbeidsoppgavene sine. Det er uholdbart at ansatte blir sett på som ukvalifiserte i 25 år. Barn og unge trenger dessuten voksenpersoner som representerer mangfoldet i samfunnet. Det innebærer voksne med og uten formell utdanning. Mangfold handler om langt mer enn antall år på skolen. Vi trenger for eksempel langt flere menn i barnevernet. Og personer med ulik etnisk bakgrunn. Det kan være avgjørende for god kommunikasjon mellom voksne og unge at begge har bakgrunn fra samme land eller region. ¸ˇ¸ˇ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL