¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Brødrene Karlsen Det var en gang tre brødre som het Arthur, Hans og Sigurd. De ble født i et steinbrudd i en dal som har mistet sitt navn, i en kommune som ikke lenger fins. Da de ble store nok, dro de ut og søkte tjeneste i denne kommunen, og siden endte alle tre sine livsverk i toppen av Norsk Kommuneforbund (NKF). Arthur var eldst, og som de andre søsknene kalte han seg akerssokning etter Akersdalen der de vokste opp. De var av innvandrerslekt; faren var en svensk steinhogger og derved attraktiv arbeidskraft også ved de store granittbruddene på Grorud ved Kristiania. I dag ville vi kalt brødrene for Oslo-gutter fra Groruddalen. Steinhoggerne hadde dårlig betalt for det harde arbeidet der de i all slags vær sto under et papptak og hogg blokker av den brune granitten. I 1896 var derfor gamlefar Karlsen med og stiftet Norsk Steinindustriarbeiderforbund, allerede tre år før LO ble til. Eventyrlysten Arthur fulgte i farens spor, lærte seg kunsten å hogge og sprenge ut stein, og fra 1912 ble han organisert. Eventyrlysten drev ham videre ut på anleggsarbeid, og han var med på å bygge Raumabanen. Da han i 1915 fikk jobb ved Aker kommunale vei- og kloakkvesen, begynte også hans lange livsgjerning som organisasjonsbygger. 20 år gammel var han med på stiftelsen av Aker kommunale arbeiderforening, som var en av pionerforeningene da NKF ble TRE BRØDRE: De tre brødrene Arthur, Hans og Sigurd Karlsen var en mektig troika i norsk fagbevegelse. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇE K T R E M ¸ˇ¸ˇ¸ˇØ J ¸ˇ241 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS stiftet. Gjennom hele mellomkrigstida var Arthur Karlsen regnet som det faste punkt blant alle fagorganiserte i Aker, som den gang var en av de mest folkerike landkommunene. Som leder av kretsstyret i 15 år, var han med i alle forhandlinger med arbeidsgiverne, og ledet konflikter av opptil 12 ukers varighet. I eksil Før krigen ble Arthur forbundssekretær i NKF, og han kom under okkupasjonen tidlig med i det illegale arbeidet inntil han måtte rømme til Sverige i 1942. Under LO-ledelsens eksil 1940 45 var sekretariatet delt mellom Stockholm og London. I stockholmsavdelingen var Arthur forbundets representant, sammen med formannen Torbjørn Henriksen. Etter frigjøringen ble Arthur Karlsen valgt til NKFs nestformann, samtidig som landsmøtet i 1946 stemte broren Sigurd Karlsen inn i forbundsstyret. Arthur overtok som formann etter Henriksen i 1955, og ledet NKF til sin død seks år etter. Broren Sigurd ble gjenvalgt på hvert landsmøte som representant blant annet for Oslo Brannkorpsforening til han gikk av med pensjon i 1974. Det er knapt noen som kan tallfeste alle tillitsverv og ombud i verk og virke Arthur og Sigurd bekledte. Den som overgår dem måtte være Hans Karlsen, den mellomste av de tre brødrene, som ble valgt til NKFs Oslosekretær i 1950. På landsmøtet i 1958 sluttet han seg til de to andre og ble valgt inn i forbundsledelsen som 1. sekretær. I en slik sammenheng blir det nesten for en bisak å nevne at alle de tre steinhoggersønnene i politikken var by- og herredsstyremedlemmer i Aker eller i Oslo etter sammenslåingen i 1948. 393 Trykksak L I M Fagbladet 1/2013 > 61 fbaargang2013 fbseksjonHEL