¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGodt tilbud avvikles Unge mennesker med psykoselidelser faller mellom samhandlingsrefor- mens stoler. De mister behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten uten at 62 > Fagbladet 1/2013 de er sikret et kommunalt alternativ. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN og KARIN E. SVENDSEN Unge mennesker i Oslo som rammes av psykoselidelser, har hittil fått et spesialisert miljøterapeutisk behandlingstilbud ved Bymisjonens psykiatriske døgnrehabilitering (BPR). Oslo universitetssykehus (OUS) vil ikke forlenge avtalen med Kirkens Bymisjon som driver institusjonen. Kirkens Bymisjon har heller ikke fått i havn en avtale med Oslo kommune. Dermed skal virksomheten avvikles innen utgangen av juni, og 33 unge mellom 18 og 30 år må flytte ut til et langt lavere omsorgsnivå i bydelene. Krevende diagnoser  Alle pasientene våre har en psykose, de fleste er rammet av en paranoid schizofrenilidelse, opplyser Marianne Wold Olsen, institusjonssjef ved BRP.  Sjansene for å komme seg er store med adekvat hjelp i tidlig fase av sykdommen, sier hun. Med adekvat hjelp mener Wold Olsen spesialisert døgnbehandling med miljøterapi. Institusjonssjefen beklager at et verdifullt tilbud blir borte uten at pasientene er sikret et forsvarlig alternativ. Fare for liv og helse Magnus Tindberg, miljøterapeut og Fagforbundets tillitsvalgte ved rehabiliteringsinstitusjonen, frykter at nedleggelsen vil føre til fare for liv og helse.  Dårligere oppfølging, større isolasjon, hyppigere innleggelser og økt bruk av tvang som konsekvens, sier han. Tindberg mener samhandlingsreformen har ført til nedleggelser både i sykehustilbud og på kommunalt plan, uten at alternative tilbud har kommet på plass. fbaargang2013 fbseksjonHEL