¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Barnehageansatte og fagfor- eninger i Oslo streiket i desember mot kuttene i hovedstadsbudsjettet, som særlig vil gå ut over barnehagesektoren. I tillegg skal barnehager selges og konkurranseutsettes. 8 TEMA: Fra syk til frisk 14 Må svi for egen ubetenksomhet 16 Tjener rått på avfall 20 PORTRETTET: Hashem Jafari 26  Nå må vi følge opp vikarene 27 38 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 39 Oslo kjørte eget veivesen i grøfta 40 FOTOREPORTASJEN: Nær livet 46 Uten rett til utdanning 58 Godt tilbud avvikles FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Når barn er pårørende 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Tusen baller i lufta 64 EN AV OSS: Trafikken skal fram ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 årets læringshelt 29 år gamle Hashem Jafari vokste opp i Afghanistan nesten uten skolegang. Nå vil han vise andre unge at det er mulig å nå sine mål, selv med et dårlig utgangspunkt. Oslo-gutten vil bli lærer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStreiket i protest 30 Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund har Norges eneste reperbane som holder det tradisjonsrike faget i hevd. ¸ˇ¸ˇ¸ˇAktiv reperbane ¸ˇ¸ˇ¸ˇ33 Forskning viser at gutter oftere er tapere på skolen. Gjennom likestillingsprosjektet Vi oppdrar sammenª har Trondalen barnehage i Fredrikstad blitt mer bevisst på hvordan de snakker med både gutter og jenter. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGutter og kommunikasjon 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLavere sykefravær Ti års innsats når ansattes helse halter har gitt rekordlavt sykefravær i Mandal. Rask oppfølging og 365 egenmeldingsdager er en del av medisinen i sør. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Anita Arntzen 14 Arild Emilsen var 26 år da han sa nei til lønnstrekk for å få tjenestepensjon. Men siden dette var en del av tariffavtalen, skulle han likevel vært med. Nå får han etterbetalt, men måtte stå i jobb lenger enn han ønsket. Får etterbetalt pensjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 En rapport fra Folkehelseinsti- tuttet viser at rundt 135.000 barn i Norge har foreldre med alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser, skriver fokusforfatter Jan Steneby. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVanskelig oppvekst ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 1/2013 Foto: Erik M. Sundt ISSN 0809-926X Foto: Kjell Inge Søreide Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKIR