¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFagforbundet har over 330.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSØRGER FOR AT TRAFIKKEN KOMMER FRAM Rolf Engen er trafikkbetjent i Hamar. Til den jobben trenger han gode sko og gode bein. På det meste går betjentene over 17 km på en arbeidsdag. Den viktigste jobben til trafikkbetjentene er å sørge for framkommelighet i trafikken. Rolf er en av ca. 400 trafikkbetjenter i Fagforbundet. Foto: Nina Bakke fbaargang2013 fbseksjonKIR