¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHANDLER der andre SATSER På SYKKEL: Trondheim kommune satser på syklistene, og bygger en rekke nye traseer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMåler hvor effektive klimatiltakene er KS har laget et nyttig måleredskap, kalt Kvikkt (kvantifisering av kommunale klimatiltak). Redskapet er testet ut på 127 lokale tiltak i 35 kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper. De aller fleste tiltakene er knyttet til den unike rollen kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper har som myndighet og samfunnsutviklere. Målingene viser så langt at redusert bilbruk gir de største utslippskuttene. Tidligere samlet også Statistisk sentralbyrå inn informasjon om lokale utslipp av klimagasser. Det har de sluttet med, noe Hans-Einar Lundli, fagleder i miljøenheten i Trondheim kommune, er lite begeistret for. For eksempel tror han Trondheim kommune kan ha undervurdert effekten av færre oljefyringsanlegg, og at uslippene fra biltrafikken kan være høyere enn tidligere antatt. Med mer nøyaktige indikatorer ville det bli lettere for kommunepolitikerne å være sikre på at de vedtatte tiltakene er tilstrekkelig for å oppfylle lokale klimamål. Skulle de ikke være det, er kommunen villig til å vedta flere tiltak, forteller fagleder Lundli. ¸ˇ¸ˇklimaprater I Trondheim kommune er ikke klimakampen tåkeprat. Innen 2020 skal en firedel av alle utslippene i kommunen kuttes. Tekst: VEGARD VELLE Hånd i hånd med målene om lavere utslipp, har bystyret vedtatt til sammen 90 tiltak. De bestemte tidlig at handel med klimakvoter ikke var noe for dem. De ville gjøre jobben selv. Og det er altså ikke bare kommunens egne virksomheter utslippsmålet gjelder for. Mindre biltrafikk Et av de viktigste tiltakene er omlegging av trafikken  Miljøpakken  som er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og SørTrøndelag fylkeskommune. Biltrafikken har gått ned med ti prosent i løpet av de siste fire årene, mens busstrafikken har økt med 40 prosent. Bussbruken til og fra byen har økt med over 50 prosent på to år. Antallet bussavganger har økt kraftig, og billettprisene er senket. Passasjerer som skal til nabokommunene, betaler nå halvparten av det de gjorde før for et månedskort. Mange tidligere bilister har begynt å ta bussen. En rushtidsavgift for bil på 20 kroner bidrar også til dette. Elbiler og naturgass Stadig flere av bussene kjører på naturgass, og målet er at disse snarest skal over på biogass, produsert fra matavfall og død laks fra oppdrettsanleggene i regionen. I tillegg skal hundre av kommunens egne kjøretøyer være elbiler innen utgangen av 2013. Trondheim kommune storsatser også på syklistene, og bygger en rekke nye traseer og snarveier for dem. Fagbladet 1/2013 > 35 Foto: Trondheim kommune fbaargang2013 fbseksjonKON