¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Kommunene har blitt langt mer opptatt av gassmålinger og sikkerhet etter Arbeidstilsynets storaksjon mot VA-sektoren i nesten 200 kommuner. 700 pålegg ble skrevet ut. 8 TEMA: Fra syk til frisk 14 Må svi for egen ubetenksomhet 16 Tjener rått på avfall 20 PORTRETTET: Hashem Jafari 26  Nå må vi følge opp vikarene 27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 39 Oslo kjørte eget veivesen i grøfta 40 FOTOREPORTASJEN: Nær livet 46 Uten rett til utdanning 58 Godt tilbud avvikles FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Den gode byen 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Tusen baller i lufta 64 EN AV OSS: Trafikken skal fram ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 årets læringshelt 29 år gamle Hashem Jafari vokste opp i Afghanistan nesten uten skolegang. Nå vil han vise andre unge at det er mulig å nå sine mål, selv med et dårlig utgangspunkt. Oslo-gutten vil bli lærer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFå tenkte sikkerhet 30 Helt perfekt stasjon Notodden kommune bygget brannstasjon for framtida. Det ble mulig ved å lytte til dem som kjenner behovene best  brannfolket selv. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLavere sykefravær Ti års innsats når ansattes helse halter har gitt rekordlavt sykefravær i Mandal. Rask oppfølging og 365 egenmeldingsdager er en del av medisinen i sør. ¸ˇ¸ˇ32 Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund har Norges eneste reperbane som holder det tradisjonsrike faget i hevd. ¸ˇ¸ˇ¸ˇAktiv reperbane ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 Fire av fem nordmenn bor nå i byer og på tettsteder. For å få til en bærekraftig byutvikling, er det viktig at kommunene tar en mer aktiv rolle, og ikke overlater styringen til utbyggere og markedskrefter, skriver fokusforfatter Jacob Schroll. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNorske byer vokser ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Anita Arntzen 14 Arild Emilsen var 26 år da han sa nei til lønnstrekk for å få tjenestepensjon. Men siden dette var en del av tariffavtalen, skulle han likevel vært med. Nå får han etterbetalt, men måtte stå i jobb lenger enn han ønsket. Får etterbetalt pensjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 1/2013 Foto: Audun Hasvik ISSN 0809-9278 Foto: Kjell Inge Søreide Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonSAM