¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇOver 700 krav om utbedringer ¸ˇSATSER FRISKT: Fagbladet skrev om Ivars renseanlegg og biogassproduksjon for to år siden. Det vekker oppsikt med sine løsninger. Nå skal det interkommunale selskapet bruke 2,15 milliarder kroner på nye investeringer. Investerer milliarder i vann og avløp Stavanger-regionen tar et kjempeløft for vannforsyning, kloakkrensing og avfallsbehandling. 2,15 milliarder kroner skal investeres på fire år. Selskapet Ivar eies av Stavanger, Sandnes, Sola, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy kommuner. Ivar besørger vannforsyning, avløpsrensning og biogassproduksjon av kloakken, renovasjon, sortering og avfallsgjenvinning.  For framtida  Nå bygger vi for framtida, sier styreleder for Ivar og ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak. Det ventes en befolkningsvekst på hele 100.000 innbyggere i løpet av 15 til 20 år i Stavangerregionen. I tillegg har de fleste kommunene store utfordringer med etterslep på vedlikehold av vann- og avløpsnettverket.  Med denne investeringsplanen sikrer vi vannforsyningen i et femtiårsperspektiv, selv med vekst i befolkningen, sier Wirak. Stor enighet Vanngebyrene vil øke med 60 prosent i regionen, grunnet investeringene. Likevel vil ikke vannet bli spesielt dyrt sammenlignet med andre kommuner. Fire av de elleve kommunene er per i dag blant de ti rimeligste kommunene i landet.  Jeg har ikke hørt en eneste motforestilling verken til investeringer eller gebyrøkninger. De aller fleste politikere er veldig bevisste på at enten gjør vi det som er nødvendig nå, eller så får vi et langt større problem i framtida, sier Wirak. Les om hvilke investeringer som skal gjøres på www.fagbladet.no. Tekst: OLA TØMMERåS De eksponeres for gasser, smittestoffer, støv og eksplosjonsfare. Arbeidstilsynet har kontrollert forholdene for avløpsarbeidere i nesten 200 kommuner. Til sammen ble det gitt 700 pålegg til i alt 138 kommuner. Tidligere er det gjort tilsyn på flere renseanlegg. Funnene avdekket et behov for også å sjekke forholdene for dem som jobber med kummer, pumpestasjoner og avløp. Hodepine og diare VA-arbeidere har meldt om problemer med hodepine, tretthet, irritasjon i slimhinner, redusert lungefunksjon, kvalme, diare og influensaliknende symptomer. Seniorinspektør Vigdis Tingelstad presenterte sluttrapporten for VA-ansatte fra hele landet på en konferanse i Fagforbundet i november. Et titalls hender kom i været da hun spurte om de kjente igjen disse symptomene fra arbeidshverdagen.  Vi merker det selv på kroppen når vi er på tilsyn i VA-bransjen, fortalte hun. Tingelstad kunne melde at kommunene var positive og imøtekommende til endringer og forbedringer, men beskrev flere av funnene som alvorlige. ¸ˇ¸ˇARBEIDSTILSYNETS FUNN ¸ˇ" 62 prosent manglet tilfredsstillende kartlegging og sikkerhetsvurdering. " 57 prosent fikk pålegg for manglende opplæring. " 16 prosent hadde manglende bruk av bedriftshelsetjeneste. " 18 prosent fikk pålegg for dårlig eller manglende ventilasjon. " 25 prosent fikk pålegg for manglende bruk av personlig verneutstyr. " 43 prosent hadde ikke tilrettelagt godt nok for personlig hygiene. ¸ˇ¸ˇNHO stoppet renholdsanbudet  Det er diskriminer- ende å kreve offentlig tjenestepensjon ved konkurranseutsetting av renholdstjenester, framholdt NHO Service overfor Ski kommune  og fikk rett. Renholdsombudet i Ski kom- mune er nå trukket tilbake.  Vi har gjort en feil. Det burde stått tilsvarende offentlig tjenestepensjon og detaljert be- skrivelse av hva det innebærer, sier hovedtillitsvalgt Anita Arntzen i Ski.  Det er en kjent sak at skal vi konkurrere på like vilkår, så må også pensjonen være lik, understreker Arntzen. ¸ˇHovedtillitsvalgt Anita Arntzen i Fagforbundet Ski. Konkurranseutsettingen skal opp på nytt i Ski kommunestyre i januar. Følg med på www.fagbladet.no. OT 28 > Fagbladet 1/2013 Foto: Helle Aasand fbaargang2013 fbseksjonSAM