¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVIKTIG DETALJ:  Med bedre ventilasjon MONTERING: Kåre Helgaseth (t.v.) og Elling Krosshus skrur sammen treningsblir sengetøyet godt luftet i sengetøyapparater som skal sørge for helsa til mannskapene. rommet, forklarer Stig Selbo.  Vi måtte fortsatt hatt mye av utstyret stående ute. Vaskehallen måtte vært garasje, og de ansatte ville fortsatt bodd trangt, sier Selbo. De visste at et nybygg ville løse mange av de daglige problemene.  Hvis vi fikk bygge nytt, ville vi sørge for at disse tingene kom i orden, noe som ville bety mye for driften og for trivselen hos våre ansatte, forklarer Selbo. Gehør i kommunens ledergruppe Det var daværende beredskapsleder Geir Murstad, mannen som mange gir æren for nybygget, som reagerte på prisen. Han mente at det måtte gå an å bygge en ny, større og mer funksjonell brannstasjon til omtrent samme pris.  Vi var heldige som hadde Geir i staben. Han har god erfaring fra entreprenørbransjen og visste hva som skulle til for å bli hørt, sier Selbo. Murstad lagde grovskissa som anslo at nybygget, som var 700 kvadratmeter større, ville koste 27 millioner. Selbo tok skissa til ledermøtet i kommunen og fikk grønt lys. Nytenkning  også hos teknisk Prosjektlederne i kommunen, Per Øyvind Gulliksen og Sondre Berget, fikk i oppgave og utarbeide anbudsdokumentene. Begge mener at det rimeligste i mange tilfeller er å velge totalentreprise med forhandling. De fikk inn fem anbud. Tre av dem gikk videre til forhandlingsrunden. Ingen vil si eksakt hva de klarte å forhandle seg fram til, og viser til anbudsreglene.  Men det var ikke firmaet med det laveste anbudet som fikk jobben, det fikk nummer tre på lista, etter at vi var ferdige med forhandlingene. Vi klarte nemlig å forhandle oss ned noen millioner  til 26 millioner eksklusiv moms. Og det ser det ut til at vi klarer å holde, sier Gulliksen. Så og lærte av andre Prosjektteamet i kommunen, sammen med Selbo og Murstad, besøkte flere brannstasjoner for å lære av andres erfaring på godt og vondt.  Vi var fullt innforstått med at det var ting vi ikke tenkte på, for eksempel grovvaskerommet, sier Geir.  Når vi kom inn etter en jobb, tok vi av klærne i hallen, og da sto det en sot- og støvsky fra oss, som vi pustet inn. Nå går vi inn i grovvaskerommet, spyler av oss skitten og legger klærne rett i vaskemaskina. Ser til Notodden Nå kommer representanter fra andre kommuner for å se hvordan ansattes medvirkning i praksis kan gi bedre og rimeligere bygg. Selbo åpner døra for kommuner som har planer om å bygge brannstasjoner, og han håper at andre kan dra nytte av de erfaringene de har gjort.  Vi må være lære av hverandre på tvers av yrker og sosiale skillelinjer. Det er alle tjent med, sier brannsjefen. 11. desember tok han med seg sine ansatte, feierne og Sivilforsvaret inn i nybygget. Da ble det litt tryggere å bo i Øst-Telemark, og mye triveligere å være brannmann. ¸ˇNYE NOTODDEN BRANNSTASJON " Pris: 26 millioner kroner eks. mva " Bruttoareal: 2075 m2 " Enøkstandard: Tek 10 " Konstruksjon: Bæresystem i stål med hulldekke og sandwichelement. ¸ˇPLANLØSNING OG INNHOLD " Kort veg fra soverom til vognhall via garderoben. " Eget sengetøylager med ekstra ventilasjon. " Grovvask for spyling av brann- og røykdykkerdrakter. " Bredere vaskehall enn vanlig, noe som gjør at det er plass til spylespissen på trykkspyleren. " Vannpåfylling som rommer 2500 liter. " Stort trimrom. " Ferskvannsautomater plassert rundt om i bygget. " Møterom som kan fungere som KO (kommando opera- sjonssentral). " Publikumsavdeling i første etasje. " Tåler tusenårsflom. Fagbladet 1/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonSAM