¸ˇKryssord Løsningen på kryssord nr. 1 må være hos oss innen 10. februar! Merk konvolutten med kryssord nr. 1ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? VINNERE av kryssord nr. 10 S F F A TAUS KRONISK HØSTEN ER PR RTROMMEI RIER S NØRE EDRU SYK AL åL ARKEN VANT LIVSFØRSEL IT å TE NEVERERPEUTE VITEN KNUDRET AV SPENE ELLEN H VåND ORRDÆKREPERE URIKTIG RUTER ISET TUSARILIRETEL KARSTEN N IRE SIKRE LUKEGGG GID M Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Eva Bjørnes 7603 Levanger Anne Lise Skarstein 6982Holmedal Thormod Korneliussen 3223 Sandefjord 56 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM