¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVerv en kollega Det er lett å verve og flotte vervepremier ¸ˇved verving av 1 medlem kan du velge mellom disse flotte premiene: 01/11 Koss øretelefoner 02/11 Stelton Brødpose, farger: Sort, natur, rød 03/11 Fiskars Tur-/fritidssag m/belteklips 04/11 Rosendahl Grand Cru vannglass, sett 6 stk, 22 cl 05/11 Rosendahl Grand Cru vannkaraffel 06/11 Snøgg førstehjelpsutstyr til bil og båt Verver du flere medlemmer, kan du velge mellom mange andre, flotte premier. På våre nettsider finner du fullstendig oversikt over alle premiene: www.fagforbundet.no/vervepremier ¸ˇ¸ˇ01/11 04/11 ¸ˇ¸ˇ02/11 05/11 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ03/11 06/11 Pb 7003 St. Olavs plass " 0130 Oslo " Tlf.: 23 06 40 00 ˇ€‹ ¸ˇHar du spørsmål vedrørende verving eller vervepremiene  kontakt Fagforbundets medlemsregister, telefon: 23 06 42 00 eller e-post: verving@fagforbundet.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVERVEKAMPANJE2013 Stift her INNMELDINGS- og VERVEKUPONG Stift her FYLLES UT AV NYE MEDLEMMER Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T Etternavn Fornavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed E-post Tlf. mobil eller privat Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. ˇ€‹ Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. Dato Underskrift FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Yrke Fylke Tlf.nr. Stilling Prosent FYLLES UT AV STUDENTER OG LÆRLINGER Høgskole Universitet ˇ€‹ VG3 ˇ€‹ Student, kr 250 per halvår, inkludert LOfavør forsikringer ˇ€‹ Lærling, gratis ˇ€‹ Lærling inkludert LOfavør forsikringer, 250 per halvår ˇ€‹ Elever under 20 år (gratis) 1 ˇ€‹ ˇ€‹ ˇ€‹ VG1 VG1 ˇ€‹ VG2 VG2 ˇ€‹ VG3 Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) ˇ€‹ Elever under 20 år, kr 250,per halvår, inkludert LOfavør forsikringer 1 Studiested/lærlingplass ˇ€‹ ˇ€‹ Fag/linje FYLLES UT AV DEN SOM VERVER Etternavn Fornavn Adresse Postnr. Tlf. pr. Fagforening Fødsels- og personnr. Sted Tlf. arb. E-post Fagforen.nr. 1 Merk at du ikke får vervepremie for å verve elever. Fotos: Kjell Olufsen fbaargang2013 fbseksjonSAM