¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er ingen grunn til å være 100 prosent fornøyd, men samtidig er det svært hyggelig at mange kamper tross alt er vunnet.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Langt igjen til likestilling  Vi er ikke i mål med likestilling mellom skift- og turnusarbeid selv om de to arbeidstidsordningene i teorien er likestilt. Mange i helsesektoren faller utenfor, mener Sissel M. Skoghaug. Side 30 ˇ€‹ Omsorgsarbeidere har mye å vinne Omsorgsarbeidere som har jobbet mye og lenge, kan tjene store beløp på å få omgjort sin autorisasjon og avslutte sin yrkeskarriere som helsefagarbeidere. Side 32 ˇ€‹ Kjønnsbestemte yrkesvalg FOKUS: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen ønsker å bryte det kjønnsdelte arbeidslivet. For å oppnå det, må vi få ungdommen til å ta mer utradisjonelle yrkesvalg, mener hun. Side 40 To heltidsforsøk i Stavanger Hjelpepleiere og helsefagarbeidere som våger seg over på nye poster, får økte stillinger og sikrere inntekt på sykehuset i Stavanger. Ni ansatte deltar i to heltidsprosjekter. Renate Holsen er en av dem. Side 36 Fagbladet 2/2013 > 27 ¸ˇFoto: Kjetil Alsvik fbaargang2013 fbseksjonHEL