¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelsefagarbeider Renate Holsen er både modig og fleksibel. Hun arbeider nå på fem medisinske poster. Slik fikk hun full jobb på sykehuset i Stavanger. Renate Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: KJETIL ALSVIK Renate Holsen (22) har fått full stilling som helsefagarbeider i medisinsk divisjon ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Hun begynte på en av de fem medisinske postene i august 2010 i en fast 50 prosent stilling. Men hun var ikke fornøyd med halv stilling og ble derfor med i et Vox-forsøk hvor ett mål var hele stillinger til helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Fortrinnsrett til vakter Alle helsefagarbeidere og hjelpepleiere i medisinsk divisjon ble invitert til å være med i prosjektet som ville sikre dem økt stilling. De måtte øke stillingen med minst ti prosent, helst tjue. Og de måtte være villig til å arbeide på flere poster i divisjonen. En helsefagarbeider og tre hjelpepleiere i alle aldre er nå med i forsøket.  Deltakerne i prosjektet har fortrinnsrett på vakter, forteller Aud Mydland. Hun er hovedtillitsvalgt, og har 30 prosent stilling knyttet til kartlegging, oppfølging og veiledning i heltidsprosjektet på medisinsk divisjon og et annet heltidsprosjekt på SUS. Mye ansvar Den delen av stillingen som ikke er fast, organiseres i en timebank. Det vil si at en del av arbeidstida ikke er en del av den fastsatte arbeidsplanen, men at arbeidstida fylles med ledige vakter som dukker opp på de ulike postene. Siden Renate Holsen bare hadde halv stilling fra før og nå skal arbeide fullt, må hun sette seg opp på ganske mange vakter. Hun har ennå ikke opplevd at hun ikke har fått det til, men hun er innom datasystemet nesten daglig.  I begynnelsen var jeg ofte inne på systemet hjemmefra. Nå prøver jeg å gjøre det mens jeg er på jobb, sier Renate Holsen. ¸ˇMen hun innrømmer at det ikke er mer enn to dager siden sist hun satt hjemme og gikk inn på systemet for å finne flere vakter. Aud Mydland ser faren for at ansatte som skal fylle opp stillingen selv, kan bli stressa av det.  Derfor er det viktig med tett samarbeid og god oppfølgning, sier hun. God støtte IMPONERT:  Det er godt gjort å supplere den faste stillingen med vakter på fem poster, syns Aud Mydland. ¸ˇHELTIDSFORSØK VED SUS Stavanger universitetssykehus har satt i gang to prosjekter for å øke stillingene for fagarbeidere: * Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere i medisinsk avdeling. * Etablere timebankordning for hjelpepleiere/helsefagarbeidere i Bemanningssenteret. Renate Holsen og de andre som er med i forsøket, kan ta kontakt med Mydland når de har behov for det.  Jeg har fått hjelp med datasystemet og med ferieavvikling, forteller Holsen som føler seg trygg på at det er helt i orden å be om hjelp. > Fagbladet 2/2013 > 37 i hundre fbaargang2013 fbseksjonHEL