¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotoreportasje ¸ˇBilder fra Arbeiderbevegelsens arkiv og Fagforbundets arkiv. Tekst: PER FLAKSTAD Kvinner hever røsten Folk langs Karl Johan sperret opp øynene 30. oktober i 1889. Mot dem kom et underlig opptog med flere enn 300 kvinner. Fyrstikkarbeiderskene var blant de første som tok streikevåpenet i bruk, og de fikk mye sympati for sine krav. Flere enn 10.000 mennesker gikk sammen med dem denne oktoberdagen. Siden har mange sterke kvinner hevet røsten her i landet, i både politikken, fagbevegelsen og i samfunnet for øvrig. ¸ˇ44 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL