¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMeldingene om helsebekymringer sier oss at det er viktig å ha en god grunnbemanning på plass til enhver tid.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Prisvinner Lom folkebibliotek har arbeidet aktivt for å gjøre seg synlig i bygda, og innsatsen har blant annet ført til at biblioteket er på utlånstoppen i Oppland. I januar kunne biblioteksjef Rita Mundal motta prisen årets bibliotekª. Side 29 ˇ€‹ Savner fargerike bøker for barn Barnebokbibliotekar Gro Johansen Raih er opptatt av at bøker skal vekke leselysten hos de unge, men hun savner bøker med hovedpersoner som gjenspeiler det flerkulturelle samfunnet vi lever i. Side 32 ˇ€‹ Kjønnsbestemte yrkesvalg FOKUS: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen ønsker å bryte det kjønnsdelte arbeidslivet. For å oppnå det, må vi få ungdommen til å ta mer utradisjonelle yrkesvalg, mener hun. Side 36 Profesjonelt samarbeid Norgesmestrene Christina Monn-Iversen og Edina Omane Brobbey kjente ikke hverandre før de begynte å konkurrere sammen. Det vitner om imponerende sosial kompetanse, mener hoveddommeren. Side 30 Fagbladet 2/2013 > 27 ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKIR