¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇYrkes-NM gir god reklame for de unge deltakerne, men også for deres arbeidsplasser. Det hjelper på renommeet å skilte med en norgesmester i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK FVinn-vinn agbladet møter de to norgesmestrene på Vinnerkriterier Christina Monn-Iversens (18) læreplass på Vet dere hvorfor dere vant? Berg gård barnehage i Oslo, som er en Jentene veksler blikk. institusjonforbarnmedmultifunksjonshem Kanskje på kommunikasjon og selve gjennomninger. føringen, undrer de. Norgesmestrene Edina Omane Brobbey (18) og ChrisHoveddommer Anne Grete Skaugård oppsummerte tina var så vidt på hils da Ulsrud videregående skole ville sende dem som team til NM i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Og vi som er så forskjellige. Jeg er spontan, og du planlegger. Vi gikk jo ikke engang i samme klasse, skogrer Edina. Ingen av dem har lagt skjul på at et mer ulikt par har vel sjelden kommet til finalen. De andre lagene var venner eller jobbet samme sted, legger Christina til. Tross ulikhetene eller kanskje nettopp derfor ble det en god match. Og selv om de var de yngste finalistene, så vant lærlingparet fra Oslo. Skummelt og gøy Begge er førsteårs lærlinger. Edina jobber på småbarnsavdelingen i Rønningen barnehage. Der er de stolte av sin norgesmester. Sjefen sendte e-post til alle barnehageforeldrene, vi fikk kake på personalmøtet og blomster og gratulasjoner fra bydelen. Litt flaut, men kjempegøy, forteller hun. I etterkant har de to holdt innledninger og foredrag om fagbrev og NM for elever, lærere og veiledere. Hvordan har det påvirket dere faglig og personlig? Jeg er blitt mer sikker på at jeg vil klare å håndtere yrket på en god måte, og jeg har fått mer erfaring og ser at jeg greier å flette den med kunnskap, sier Edina. Jeg var dødsnervøs da mikrofonen ble satt på, men da vi først var i gang, glemte jeg dommerne og publikum. Det var bare gøy. Og nå stoler jeg mer på meg selv. Jeg tør løsrive meg fra planer når det trengs. Jeg har fått mer trening i å ta utfordringer. begrunnelsen slik: Oslolaget hadde en genuin tilstedeværelse og evne til å kommunisere både med barn og unge i aktivitetene og med hverandre. De var dyktige på å gjennomføre planen, og umerkelig endre den når det var nødvendig. De var gode til å observere og ubemerket gi ekstra støtte når det var behov for det. Når dommeren i ettertid får høre at vinnerne ikke kjente hverandre fra før, blir hun enda mer imponert. Det tyder på en svært god sosial kompetanse. Til daglig jobber Skaugård som konsulent på opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark. Reklame for fagbrevet Det er tredje året at Fagforbundet er ansvarelig for arrangementet. Det er med på å synliggjøre faget, det er viktig for å få rekruttert de beste. Dessverre er fylkesfinalene og NM for lite kjent blant ungdom og arbeidsgivere. Vi ønsker at alle fylkene etter hvert sender deltakere, sier Skaugård. En del unge syns det er for tøft å stå på en scene og konkurrere. ¸ˇ30 > Fagbladet 2/2013 NM-FINALE I BARNE- og UNGDOMSARBEIDERFAGET " Oppgaven ble delt ut på scenen. For åpen mikrofon, med både publikum og dommere til stede, måtte finalistene faglig begrunne og evaluere gjennomføringen av sin aktivitet. " Oppgave: Helsefremmende arbeid barn over 12 år. " Kriterier for vurderinger var: planlegging, gjennomføring, kommu- nikasjon, samarbeid, kreativitet, motivering, sosial kompetanse, observasjon, evaluering. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR