¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRett bok For barnebibliotekar Gro Johansen Raih fins det ikke noe som er rett eller galt i litteraturen. Det fins bare gode eller dårlige bøker. Tekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: WERNER JUVIK Når barnebibliotekar Gro Johansen Raih finner den rette matchen mellom bok og barn, er det en god dag. Ofte er preferansene temmelig for- utsigbare, som at jenter vil ha hestebøker og gutter fotballbøker. Det er ikke noe problem for Johansen Raih så lenge det er alternativer for dem som ønsker det.  Det viktigste er at det fins mangfold. Barn bør få møte alle mulige virkeligheter i litteraturen, og bøkene bør gjenspeile at det ikke er bare en måte å være gutt, eller en måte å være jente på, sier Johansen Raih. Flere sterke jenter Barnebibliotekaren trekker fram bøkene om Max og Milla av den franske forfatteren Thierry Lenain som eksempel på barnelitteratur som utfordrer tradisjonelle kjønnsroller. I boka Har Milla snabeltiss?ª får vi høre om Max som deler verden inn i to: de som har snabeltiss, og de som ikke har det. De som har det, er store, sterke, slåss og sparker fotball, mens de uten er omsorgsfulle, tegner blomster og leker med dukker. Men verken Max eller Milla er akkurat slik, og Max bestemmer seg for å undersøke saken nærmere. I en annen bok, Prinsessekjolenª, tar Max på seg kjole. At jenter framstilles som sterke og tøffe i barnelitteraturen, er ikke så sensasjonelt, men at gutter kan være interessert i det vi tradisjonelt forbinder med det feminine, er ikke hverdagskost.  Det er litt påfallende at emneordene sterke jenterª fins i bibliotekenes søkesystemer, men ikke svake gutterª, bemerker Johansen Raih. Få kjærlighetsbøker for gutter Et søk på sterke jenterª i bibliotekdatabasen gir en lang liste. Her finner vi selvfølgelig Pippi, men de fleste er av langt nyere dato, som for eksempel Tonje Glimmerdalª av Maria Parr og Dødslekene (Hunger Games) av Suzanne Collins. Men for gutter som vil lese om kjærlighet, er det ikke så mye å velge mellom. Tradisjonelle syn på hva gutter og jenter er interessert i, ser ut til å legge begrensninger på hvilke temaer som tas opp i litteraturen.  Det vanskeligste er å finne bøker til gutter som vil lese om kjærlighet. Fortsatt er det mer litteratur om kjærlighet og forelskelse som jenter kan kjenne seg igjen i, forteller Johansen Raih. Hun er opptatt av at bøkene skal vekke leselysten hos barn og unge, og inspirere dem til å søke nye litterære opplevelser.  Hvis det er noe jeg savner, så er det bøker med hovedpersoner som har en annen kulturell bakgrunn. Få av dagens norske barnebøker gjenspeiler det flerkulturelle samfunnet vi lever i, mener Gro Johansen Raih. LESELYST:  Lesing gir bedre språk, og beriker fantasien. Gode leseferdigheter legger grunnlaget for ganske mye senere i livet. Det er veldig få yrker hvor du ikke trenger å uttrykke deg muntlig eller skriftlig, sier Gro Johansen Raih. 32 > Fagbladet 2/2013 ¸ˇtil rett barn fbaargang2013 fbseksjonKIR