¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ29 De ansatte på hjelpemiddel- sentralen ved Nav Troms jobber målrettet med å forebygge feilstillinger hos personer som har nedsatt egenbevegelse. 8 TEMA: Drar med seg pensjonsgapet 14 100 års kamp 17 NM-vinnere føler seg lurt inn i helsefagene 20 PORTRETTET: Kim Friele 26 Kvikksølvoffer vant mot staten 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Kvinner hever røsten 46 Somalilands sterke kvinner 59 Nytt au pair-senter FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Langt igjen til et likestilt arbeidsliv 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Hanna Wozene Kvam 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Klubb i hjertet 64 EN AV OSS: Friserer folk fine ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Politisk aktivist I femti år har Kim Friele stått på barrikadene for homosaken. 8. mars feirer hun hundreårsjubileum for kvinners stemmerett. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGode hjelpere 30 Pasienter lar seg påvirke av internett og media. Mange stiller egen diagnose før de ringer til legekontoret for å bestille time  for sikkerhets skyld. Helsesekretærer har hjelpemidler til å takle disse pasientene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇInternett gir helsesekretærene mer å gjøre ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFår kun 3/4 av menns pensjon I et av verdens mest likestilte arbeidsmarkeder får kvinner i gjennomsnitt tre firedeler av menns pensjon. Det er i kvinnedominerte yrker at ansatte taper pensjon på deltid og timelønn. Bettina Knudsen kan bli en av dem. 8 ¸ˇ32 Dess høyere opp i kommunehierarkiet du kommer, dess færre kvinner innehar posisjoner. Men blant de kommunalt ansatte og på mellomledernivå er kvinnene i flertall. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFor få rådmenn er kvinner ¸ˇ¸ˇ36 FOKUS: Uønsket deltid er en form for arbeidsløshet som hardest rammer kvinner i yrker uten krav til høyere utdanning, skriver barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇUønsket deltid hindrer likestilling 17 Edel Susanne Hetland ble forespeilet gode jobbmuligheter da hun valgte helsefag. Men at det bare var deltidsjobber, var det ingen som snakket om. Nå skaffer den tidligere norgesmesteren seg studiekompetanse. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelsefagarbeidere føler seg lurt ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 2/2013 colourbox.com ISSN 0809-9286 Foto: Kjetil Alsvik Foto: Inger Marie Grini Foto: Eivind Senneset fbaargang2013 fbseksjonKON