¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇHelsejournal skal følge pasienten Nylig la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fram stortingsmeldingen En innbygger  en journal, som omhandler regjeringens framtidsvisjoner om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Hovedvisjonen er En innbygger  en journalª, et datasystem for all helseinformasjon. Tanken er at dette vil gi helsepersonell i alle deler av behandlingskjeden lett tilgjengelig informasjon for bedre helseprosesser og større pasientsikkerhet. Også involvering av pasientene og innbyggerne står sentralt i stortingsmeldingen, via Min helseª på nett og med lettere innlogging via BankID. Også nettbrett og sosiale medier nevnes.  Vi vil rose regjeringen for endelig å sette IKT i det perspektivet det hører hjemme, som en utløsende faktor for å oppnå bedre kvalitet i behandlingen, bedre pasientsikkerhet og et godt og transparent personvern, skriver Fredrik Syversen, IKT-Norge, i en pressemelding. VeV ELEKTRONISK: I framtida vil all helseinformasjon ligge i ett og samme datasystem. ¸ˇ¸ˇTAKKER AV: Gerd Eva Volden (t.v.) og Kjellfrid T. Blakstad går av som topptillitsvalgte. Begge gir seg i toppledelsen Gerd Eva Volden (60) og Kjellfrid T. Blakstad (58) kommer ikke til å ta gjenvalg som seksjonsledere i Fagforbundet til høsten. somme, men fantastisk lærerike og flotte år, sier hun. Heller ikke Gerd Eva ser for seg et liv i sofaen, med hendene i fanget.  Jeg kommer helt sikkert til å engasjere meg i noe, sier hun. Luksusutfordring Både Kjellfrid T. Blakstad og Gerd Eva Volden trekker fram alle de flotte menneskene de har møtt som noe av det fineste ved tida som topptillitsvalgt. De er også trygge på at grunnlaget som er skapt for godt seksjonsarbeid kommer til å bli godt ivaretatt.  Hvem som skal etterfølge oss blir opp til valgkomiteen og landskonferansene å bestemme. Vi har svært mange dyktige seksjonstillitsvalgte, så det kommer til å bli en luksusutfordring, mener de. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Begge har sittet i Fagforbundets politiske toppledelse som ledere av henholdsvis Seksjon kontor og administrasjon og Seksjon helse sosial ogsiden forbundet ble etablert i 2003. I mange år før det har de hatt tunge tillitsverv i Norsk helse- og sosialforbund og Norsk kommuneforbund. Slipper ukependling  Det blir litt rart å stå utenfor den politiske ledelsen etter landsmøtet i november. Arbeidet i Fagforbundet har vært utfordrende og engasjerende, og ikke minst utrolig gøy! På den annen side må jeg innrømme at jeg ikke kommer til å savne ukependlingen mel- lom Molde og Oslo, sier Kjellfrid T. Blakstad. Hun har på ingen måte tenkt å sette seg rolig i sofaen. Det fins så mye å engasjere seg i  fra politikk til frivillige organisasjoner, og jeg har fortsatt tenkt å leve et aktivt og engasjert liv, sier Blakstad. Verv i 40 år Gerd Eva Volden kom inn i Kommuneforbundets toppledelse i 2002. Da var hun fylkesleder i Buskerud. Men allerede i 1973 fikk hun sitt første tillitsverv.  Jeg var politisk aktiv, og ble raskt valgt til plasstillitsvalgt da jeg fikk min første jobb. Etter å ha hatt verv i 40 år, blir det rart å gi seg. Jeg har hatt strev- ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 2/2013 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON