¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotoreportasje ¸ˇKirsten Hansteen ble Norges første kvinnelige statsråd i 1945. Som representant for Norges Kommunistiske Parti ble hun konsultativ statsråd for fange- og flyktningforsorg i Einar Gerhardsens samlingsregjering. Hun satt også på Stortinget for Akershus fra 1945 til 1949. I 1986 dannet Gro Harlem Brundtland sin berømte kvinneregjering der 8 av 18 statsråder var kvinner. Begivenheten vakte internasjonal oppsikt og ble et symbol for likestilling både her i Norge og over hele verden. ¸ˇ44 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON