¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇpå Levanger sykehus to menn av i alt 30 renholdere. 22 av renholderne har fagbrev, og begge de mannlige renholderne holder på med fagbrevopplæring. å rekruttere flere menn med fagutdanning er et mål for renholdsseksjonen. Høy uførestatistikk Renholdere ligger på topp i sykefraværs- og uførhetsstatistikken i Norge. Nessø håper neste generasjon får det bedre, blant annet ved hjelp av moderne utstyr.  Det er mer å gjøre på jobb nå, men selve jobben er lettere, sier Nessø. Alt løses ikke av justerbare moppeskaft eller maskiner. I en hektisk hverdag er det lett å jukse med kroppsholdning og ikke ta seg tid til å justere alle instrumentene riktig. Barkhald trives ekstra godt med å gå i team med en veteran som Nessø, som vet at belastningsskadene kommer snikende over tid.  Hver gang jeg bøyer meg, er hun over meg og spør om jeg legger vekta riktig, smiler 20-åringen. Hjelpemidler Tekniske hjelpemidler letter arbeidet med å holde det rent i hver krok av de 65.000 kvadratmeterne på Levanger sykehus. En av favorittene er en bil som vasker 1600 kvadratmeter i timen. Bare for å vaske korridorer trengs det fire renholdere for å gjøre samme jobben.  Det er krise hvis bilen ikke går en dag, sier Nessø, før hun hopper opp i setet og rygger elegant ut av det trange rommet fullt av el-biler og maskiner. Barkhald, som blir ferdig utdannet renholdsoperatør i år, tar slike tekniske hjelpemidler som en selvfølge. Deltidsproblematikk I motsetning til Nessø, som begynte med fire timers arbeid på kveldstid først etter at barna var i skolealder, kan Barkhald se fram til fulltidsstilling når hun er ferdig utdannet i år. Datteren har det fint i barnehage mens mamma er på jobb. Men deltidsarbeid er fortsatt vanlig blant renholdere. Fra å ha mange deltidsstillinger, har ledelsen ved renholdsseksjonen på Levanger sykehus klart å sikre at 20 av 30 stillinger er heltidsstillinger. Framskrittene i yrket gjør at Barkhald ser for seg at hun fortsatt er renholdsoperatør om fem år. Hvis hun ønsker, kan hun videreutdanne seg til husøkonom. Men foreløpig er Barkhald fornøyd med å jobbe.  Det er tilfredsstillende å mestre et fag, sier hun fornøyd. RENERE: Mopper og mikrofiber gjør renholdet enklere og bedre. ¸ˇMilepæler i renholdsfaget Renhold ble et eget fag i forbindelse med utdanningsreformen Reform 94. Du får fagbrev i renhold gjennom ordinære studier på videregående nivå og læretid, eller gjennom praksiskandidatordningen gjør at personer med minst fem års bred arbeidserfaring kan få fagbrev etter å ha tatt et teoriforberedende kurs og en praktisk prøve. Etter endt utdanning får du tittelen renholdsoperatør. " I 2000 ble NS-Insta 800 innført i Norge. Den nordiske standarden måler kvalitet på renhold, og ble etablert gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere, renholdsbedrifter, arbeidstakerorganisasjoner og brukergrupper. I 2012 kom det en ny veiledning for NS-Insta 800. " Økende privatisering og konkurranseutsetting har gjort bransjen til en uoversiktlig og grumsete bransje med mange useriøse aktører. I 1993 kom den første bedriftsgodkjenningsordningen for yrket, Ren utvikling. " Fra 1. desember 2012 kom en ny godkjenningsordning, administrert av Arbeidstilsynet. Alle som kjøper eller leier inn renholdstjenester er nå forpliktet til å sjekke om renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet. Blir din bedrift tatt i å kjøpe tjenester fra en ikke godkjent renholdsbedrift, kan Arbeidstilsynet ilegge pålegg og tvangsmulkter. " I 2008 ble fagarbeidere garantert topplønn på 358.900 kroner i årslønn etter ti år. " I 2012 var det ifølge SSB 54.000 renholdere i Norge. Av disse var 45.000 kvinner. " De siste årene har rundt 600 personer tatt fagbrev i renhold per år. Til sammen har omtrent 7000 personer tatt dette fagbrevet. 34 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM