¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi må bruke de ansatte på en klokere måte.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€+‹ Hun har fulgt 120 lærlinger Inga Landsvik har ledet opplæringskontoret på Stavanger universitetssykehus i fem år. Hvert år får 25 lærlinger i helsearbeiderfag begynne sin toårige læretid ved sykehuset. Side 30 ˇ€+‹ Helsebibliotek på nett Nå kan helsearbeidere finne viktig informasjon ved hjelp av noen tastetrykk. Det digitale biblioteket Helsebiblioteket.no har gjort det mulig. Side 38 ˇ€+‹ Personer med demens er ikke like FOKUS: Helsearbeidere må være i stand til å se de særegne behovene personer med demens har, ut fra pasientenes kulturelle og eventuelle religiøse bakgrunn, skriver professor Ingrid Hanssen. Side 40 Aldri for gammel  Vår erfaring er at de fleste ønsker å være i aktivitet selv om de blir eldre. Mange har lett for å kjede seg når de ikke har noe å gjøre, sier Tove Haukø, som har tid til å lese lokalavisa sammen med Arvid Arntsen. Side 34 Fagbladet 3/2013 > 27 ¸ˇFoto: Thor Nielsen fbaargang2013 fbseksjonHEL