¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFolkebibliotekene og kulturskolene trenger et løft, mens kinoene utsettes for press fra kommersielle aktører.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€+‹ Føre var-tilsyn i barnehager Forebygging av muskel- og skjelettplager har vært en av Arbeidstilsynets hovedsatsninger i flere år, blant annet med mange føre var-tilsyn i barnehager. Side 28 ˇ€+‹ Bakerst i praksisplasskøen Retten til fagbrev og studiekompetanse skal utvides, men det er ikke nok for å sikre unge med funksjonshemning en inngang til arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom krever at retten til praksisplass skal lovfestes for alle. Side 30 ˇ€+‹ Nedbygging av statskirkeordningen FOKUS: Med endringene i 2012 er forestillingen om den konfesjonelle staten ute av Grunnloven. Noen fryder seg over endringene. Andre frykter for folkekirkens framtid, skriver Frank Grimstad. Side 36 Sunt og godt for store og små Fisk er godt! Barn og ansatte i Klukhagan barnehage på Hamar har fått smaken på fisk etter at de ble med i prosjektet Fiskesprell. Side 32 Fagbladet 3/2013 > 27 ¸ˇFoto: Wenche Schjønberg fbaargang2013 fbseksjonKIR