¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKan bli mulig å veksle mellom skole og praksis ¸ˇKristin Halvorsen ber Utdanningsdirektoratet prøve ut en vekslingsmodell på helse- og oppvekstfag.  I bedriftene ønsker dere å få tak i ungdommene tidligere, derfor ønsker vi å gå inn på flere vekslingsmodeller, sa Kristin Halvorsen, henvendt til en forsamling på nær 300 deltakere. På NHOs yrkeskonferanse i februar lekket kunnskapsminister Kristin Halvorsen noen forslag regjeringen vil fremme i stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet. Mer praksis Halvorsen viste til den såkalte Vekslingsmodellen, et samarbeids- prosjekt mellom Sogn videregående skole, Oslo kommune og Byggenæringens landsforening i NHO, hvor elever veksler mellom praksis i bedrift og teoriundervisning på skolen allerede fra første halvår i Vg1.  Vi vet at det er gjort positive erfaringer med Vekslingsmodellen, og vi vil be Utdanningsdirektoratet prøve ut en tilsvarende ordning i helse- og oppvekstfag fra høsten, sa kunnskapsministeren. Ekstra påbygningsår Regjeringen vil også foreslå å innføre en utvidet rett til videregående opplæring for unge under 23 år. Unge som ønsker å velge et annet utdanningsløp etter å ha POSITIVE: NHO-direktør Svein Oppegaard (til venstre) og LO-nestleder Tor Arne Solbakken er positive til forslagene Kristin Halvorsen varsler i fag- og yrkesopplæringen. fullført fageller svennebrev, skal ifølge forslagene få rett til ett påbygningsår for å få studiekompetanse til videre studier på universitet eller høgskole. I tillegg vil regjeringen foreslå å innføre et halvt års forkurs som kan gjøre elever bedre rustet til enten å bli lærlinger eller å ta det foreslåtte påbygningsåret. Det betyr at elever med fageller svennebrev kan få rett på til sammen ett og et halvt år ekstra på skole for å bli studieklareª. Tekst og foto: SIDSEL VALUM ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHarstad blir friby for forfulgte musikere Forfulgte musikere får sitt første fristed i Harstad. Der skal de få skape og utøve musikk i fred uten å frykte for livet. De aktuelle musikerne som får opphold og beskyttelse i byen, kommer som overføringsflyktninger og går inn i et normalt flyktningprogram, ifølge bladet Musikkultur. PF ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇFinnmark mangler førskolelærere Bare 2 av 17 finnmarkskommuner har nok førskolelærere. Det skal være en førskolelærer på hver avdeling i en barnehage. Men bare kommunene Gamvik og Kautokeino har nok førskolelærere til å oppfylle lovens krav, ifølge Kommunal Rapport. Finnmark er ikke alene om problemene. Over hele landet sliter kommuner med å tiltrekke seg nok førskolelærere. Men situasjonen er mest alvorlig i Finnmark. Finnmarkskommunene sliter i tillegg med at andelen ufaglærte stiger. Den var på 13 prosent for noen år siden, mens den nå ligger på 16. Kari Lium i Utdanningsforbundet i Finnmark tror ikke problemet er at det utdannes for få førskolelærere, men at de får mer attraktive jobber.  Hvis en godt utdannet førskolelærer ser at han kan tjene opptil 100.000 kroner mer andre steder, så er det lett å forstå at han vil prøve seg i et annet yrke, sier hun til NRK. PF ¸ˇFagbladet 3/2013 > 29 Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR